BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmal Arkadiusz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Identyfikacja dóbr intelektualnych podlegających komercjalizcji
Identification of Intellectual Property Subject to Commercialization
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2012, z. 60, s. 321-333, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Komercjalizacja, Ochrona własności intelektualnej
Commercialization, Intellectual property protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W rozwijającej się gospodarce coraz intensywniej widoczna jest konieczność wdrażania innowacji. W artykule wskazano na wieloaspektowość problemu komercjalizacji dóbr intelektualnych. Jest to procedura złożona, stąd dla sprawnego przeprowadzenia procesu komercjalizacji kluczowe są kompetencje kadry. W opracowaniu podjęto ponadto temat praktyczny identyfikowania dóbr intelektualnych o znacznej zdolności do komercjalizacji, (abstrakt oryginalny)

In the developing economy the need for implementing innovation is ever more evident. The study points to many aspects of the problem of commercialization of intellectual property. It is a complex issue thus to insure the smooth commercialization process the competencies of the staff carrying it out are vital. Moreover, the study focuses on the practical aspect of identifying intellectual property with significant capacity for commercialization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Raport przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa listopad 2006.
  2. Dec D.: Firmy typu Spin-off i Spin-out. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  3. Głodek P.: Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć. PARP, Warszawa 2005.
  4. Gwara-Gruszczyńska E., Czapla T.P.: Kluczowe kompetencje menadżera ds. komercja-lizacji. PARP. Łódź 2011.
  5. Komercjalizacja B+R dla praktyków. Przewodnik. MNiSW, Warszawa 2010.
  6. Matusiak K.B.: Innowacje i transfer technologii. PARP, Warszawa 2011.
  7. Olszewski M., Bek A.: Komercjalizacja osiągnięć naukowych. Przewodnik. "Nauka", nr 4, 2007.
  8. Szynaka R.: Lubelski Portal Przedsiębiorczości Akademickiej, www.lppa.wssm.pl.
  9. Wissema J.G.: TECHNOSTARTERZY dlaczego i jak? PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu