BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falkowski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej w latach 2005-2013
EU development assistance for Eastern Partnership and Central Asian countries in the years 2005-2013
Źródło
Unia Europejska.pl, 2015, nr 4 (233), s. 35-47, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Partnerstwo Wschodnie, Pomoc gospodarcza, Rozwój społeczno-gospodarczy, Pomoc rozwojowa
Eastern Partnership (EaP), Economic assistance, Social economic development, Development aid
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest omówienie pomocy rozwojowej Unii Europejskiej dla poradzieckich krajów Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Środkowej na tle międzynarodowej pomocy rozwojowej udzielanej tym krajom w latach 2005-2013. Ze względów praktycznych na potrzeby analizy przedmiotowego zagadnienia kraje te zostały podzielone na dwie grupy, tj. kraje tzw. Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz kraje Azji Środkowej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan). W niniejszym artykule stawia się tezę, zgodnie z którą Unia Europejska od lat jest donatorem pomocy rozwojowej dla krajów poradzieckich, z roku na rok przeznaczając na ten cel coraz większe środki finansowe. Znaczenie unijnej pomocy jest różne w poszczególnych krajach omawianego obszaru geograficznego, ale także wyraźnie zróżnicowana jest jej rola między grupą krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej. Jest ona zdecydowanie większa w przypadku krajów Partnerstwa Wschodniego, co jest zdeterminowane ich bliskością geograficzną, jak również większym zakresem współpracy z Unią Europejską. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the paper is to discuss the European Union's development assistance for post-Soviet countries from Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia compared to the international development assistance provided to these countries in the years 2005-2013. For practical reasons, the countries under analysis have been divided into two groups, i.e. Eastern Partnership countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) and Central Asian countries (Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). The article puts forward a thesis that the European Union has been a major donor of development assistance for post-Soviet countries, allocating more and more funds to this cause year on year; however, the level of importance of this funding differs strongly among the individual countries of the region in question and a clear distinction can be observed between Eastern Partnership countries and Central Asian countries in this matter. Namely, the EU aid is of far greater importance for Eastern Partnership countries due to their close proximity to and the broader scope of their cooperation with the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. OECD, Is it ODA?, Factsheet, November 2008, http://www.oecd.org/dac/stats/34086975.pdf [dostęp: 01.12.2015].
  2. UNCTAD, World Investment Report 2015, Nowy Jork, Genewa 2015, s. 65.
  3. K. Falkowski, Questions of (the modes of) governance in Eastern Dimension of the ENP: structures and actors, (w:) "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", Zeszyt 4, Rok 13(2015), s. 75-91.
  4. A. Wierzbowska-Miazga, M. Kaczmarski, Russia's development assistance, Center for Eastern Studies, Issue 62/2011, s. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu