BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Informatyczne wspomaganie organizacji inteligentnej na przykładzie polskiego sektora MSP
ICT-aided of Smart Organization in Polish SME
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2015, z. nr 44, cz. 1, s. 7-21, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Chmura obliczeniowa, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Learning organisations, Enterprise Resource Planning (ERP), Small business, Knowledge management, Cloud computing, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacja inteligentna, to organizacja opierająca się na zarządzaniu wiedzą w ramach społeczeństwa informacyjnego. Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań informatycznego wspomagania organizacji inteligentnych na przykładzie polskiego sektora MSP. Po scharakteryzowaniu organizacji inteligentnej odniesiono się do zaawansowanych rozwiązań ICT w sektorze MSP (ze szczególnym uwzględnieniem modelu przetwarzania w "chmurze" - cloud computing) i wskazano oczekiwane tendencje rozwojowe w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Organizations are changing, or are capable of changing profoundly in the information society. Smart organizations have the abilities: to adapt to changing situations, to influence and shape their environment if necessary, to find a new milieu or reconfigure the business processes. Increasing requirements for extended enterprises have stimulated the integration of the knowledge management function into ICT-systems for knowledge asset management. This paper discusses how to deploy advanced ICT-solutions in the framework of enterprise information systems in smart organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., 2014, Infrastruktura ICT dla sektora MSP w modelu cloud computing, Vistula University Working Papers 35/2014, Warszawa.
 2. Adamczewski P., 2013, Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", red. M. Król, Zeszyty Naukowe nr 35, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 3. Adamczewski P., 2012, Systemy ERP-BI w rozwoju organizacji inteligentnej [w:] Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Zeszyty Naukowe nr 113, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 4. Deiser R., 2009, Designing the Smart Organization, Jossey-Bass, New York.
 5. Drucker P., 1993, Post-capitalist Society, Harper Business, New York.
 6. Grajewski P., 2012, Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2000, Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji intelektualnej [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, J.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 8. Gupta J., Sharma S., Intelligent Enterprises of the 21st Century, Idea Group Publishing, London 2004.
 9. Kordel P. i in., 2010, Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Wyd. PARP, Warszawa.
 10. Łobejko S., 2009, Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, Wyd. PARP, Warszawa.
 11. Magnier-Watanabe R., Senoo D., 2009, The Effect of Institutional Pressures on Knowledge Management and the Resulting Innovation, "International Journal of Intelligent Enterprise", Vol. 1, Issue 2.
 12. Mateos A., Rosenberg J., 2011, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice.
 13. Matheson J., 1998, Smart Organization. Creating value though strategic R+D, Harvard Business Press.
 14. Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 15. Quinn J.B., 1992, Intelligent Enterprise, Free Press, New York.
 16. Senge P., 2020, Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Waltz E., 2003, Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Arteh House, Boston.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu