BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świderski Andrzej (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Jasińska Joanna (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Pokora Witold (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Selected Aspects of Modelling Estimating Risk in Providing Logistics Services
Wybrane aspekty modelowania szacowania ryzyka realizacji usług logistycznych
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 42, s. 194-203, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Usługi logistyczne, Szacowanie ryzyka, Sieci neuronowe, Modelowanie niepewności
Logistic services, Risk estimating, Neural networks, Modeling uncertainty
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia neuronowego modelowania, wykorzystywanego podczas szacowania ryzyka realizacji usług logistycznych. Przedstawiona metoda jest narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji. Jej egzemplifikację przedstawiono na wybranym przykładzie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the issues of the neural modelling, used in estimating the risk of providing logistic services. The method presented is a tool to support decision making. Its exemplification is shown on the selected example. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buła P., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 2. Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 3. Heilpen S., Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 4. Jacyna M., Modelowanie wielokryterialne w zastosowaniu do oceny systemów transportowych, Politechnika Warszawska - Prace Naukowe - Transport, z. 47, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 5. Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 6. Jasińska J., Świderski A., Metodyka oceny ryzyka w zapewnieniu jakości systemów logistycznych, Politechnika Warszawska, s. 59-66, Prace Naukowe - Transport, z. 64, Warszawa 2008.
 7. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 8. Kaczmarek T., Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych. Typologia i semantyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2003.
 9. Lonnblad L., Peterson C., Rognvaldsson T., Pattern recognition in high energy physics with artificial neural networks - JETNET 2.0, s. 167-182, Computer Physics Communications, vol. 70, 1992.
 10. Olkiewicz A., Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.
 11. Nałęcz M., Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, z. 6, Warszawa 2000.
 12. Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Sienkiewicz P., Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, z. 2, Warszawa 2007.
 14. Szkoda J., Świderski A., Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP, Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Jakości, Warszawa 2005.
 15. Świderski A., Modelowanie oceny jakości usług transportowych, Politechnika Warszawska - Prace Naukowe - Transport, z. 81, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 16. Świderski A., Modelowanie neuronowe w zastosowaniu do oceny jakości w logistyce, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 5/2013, Warszawa 2013, s. 619-629.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu