BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golus Wojciech (Środowiskowe Studium Doktoranckie Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Łojewski Zdzisław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Platformy edukacyjne z neuronowym sprzężeniem zwrotnym - zestaw badawczy
Educational Platforms with Neuro-Feedback - the Research Set
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2015, z. nr 44, cz. 1, s. 118-129, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej
Słowa kluczowe
Platformy edukacyjne, Sprzężenia zwrotne, Badanie efektywności
Educational platforms, Feedback, Research efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Trwający proces przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, a w tym edukacja, powinien być wspomagany nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Takim narzędziem niewątpliwie mogą stać się platformy edukacyjne z biologicznym sprzężeniem zwrotnym, a w szczególności z neuronowym sprzężeniem zwrotnym. Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące zastosowania interfejsu mózg - komputer do współpracy z aplikacją edukacyjną. Celem artykułu jest projekt i prezentacja zestawu sprzętowego realizującego praktycznie platformę edukacyjną z dodatnim biologicznym sprzężeniem zwrotnym. W badaniach, jako interfejs mózg - komputer, wykorzystywany jest 2-kanałowy elektroencefalograf (EEG) z elektrodami suchymi. Artykuł szczegółowo opisuje konfigurację sprzętową zestawu badawczego. Przedstawione są wymagania dotyczące zasad eksploatacji takiego zestawu w warunkach placówek dydaktycznych i edukacyjnych w kontekście minimalizacji artefaktów. Prowadzone badania mają na celu sprawdzenie efektywności procesu nauczania z wykorzystaniem efektu dodatniego sprzężenia zwrotnego uzyskiwanego na poziomie pomiaru czynności kory mózgowej. (abstrakt oryginalny)

The ongoing transformation processes to the information society, including particularly education, should be supported by modern IT tools. Educational platforms of biological feedback, especially neurofeedback, constitute such a tool. The article presents issues concerning the application of brain-computer interface to work with the educational application. The purpose of this article is the design and presentation of a set of hardware performing educational platform with a positive biological feedback. A 2-channel electroencephalograph (EEG) with dry electrodes is used as a brain-computer interface in these studies. The article describes in detail, a configuration of research equipment. Are presented the requirements for the operation of such a system in terms of teaching and educational institutions in the context of minimizing artifacts. These research aims to test the effectiveness of the learning process using the positive feedback effect obtained by measuring the activity of the cerebral cortex. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blankertz B., Tangermann M., Vidaurre C., Fazli S., Sannelli C., Haufe S., Maeder C., Ramsey L., Sturm I., Curio G., Müller KR., 2010, The Berlin Brain-Computer Interface: Non-Medical Uses of BCI Technology. www.frontiersin.org, Front. Neurosci., 08 December 2010, http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2010.00198.
  2. Cudo A., Zabielska E., Bałaj B., 2011, Wprowadzenie w zagadnienie interfejsów mózg - komputer, Studia z Psychologii w KUL, t. 17, Wyd. KUL, Lublin.
  3. Eichele H., Juvodden HT., Ullsperger M., Eichele T., 2010, Mal-adaptation of event-related EEG responses preceding performance errors. Front. Hum. Neurosci. 4:65, http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2010.00065.
  4. Gocłowska B., Łojewski Z., 2006, Intelligent tutorial system LISE, ANNALES INFORMATICA, Vol. 5, 452.
  5. Instrukcja obsługi aparatu EEG Biofeedback, EEG DigiTrack wersja 10, 2012, Wyd. ELMIKO.
  6. Thompson M., Thompson L., Wolska-Kontewicz I., Kontewicz W., Grasza W., Laskowska-Grasza J., 2012, Neurofeedback: wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej, Wyd. Biomed Neurotechnologie.
  7. Wójcik G.M., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Wierzgała P., Gajos A., Smolira M., 2013, Usefulness of egi eeg system in brain computer interfaces research, Bio-Algorithms and Med-Systems, Vol. 9, No. 2.
  8. Zyss T., 2007, Zastosowanie układu 10-20 w rozmieszczaniu elektrod do EEG, Wyd. ELMIKO.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu