BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeruzalski Tomasz (Uniwersytet Warszawski), Chwalewska Karolina (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Analiza wizualna w administracji publicznej
Visual Analytics in Public Administration
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 243, s. 165-181, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Analiza danych, Przetwarzanie danych, Analiza rynku pracy, Migracja ludności, Migracja zarobkowa
Data analysis, Data processing, Labour market analysis, Population migration, Economic migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia charakterystykę i zalety wykorzystania graficznej formy analizy danych potwierdzone empirycznym badaniem. Opisywane w nim trendy dotyczą wykorzystania wizualizacji w odniesieniu do najnowszych rozwiązań w dziedzinie analityki biznesowej. W artykule zostały opisane kryteria oceny wartości wizualizacji danych oraz metody wykorzystywane do uzyskiwania informacji z danych. Analiza empiryczna ma na celu wskazanie obszarów, których eksploracja może przyczynić się do stworzenia rozwiązań poprawiających sytuację np. na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the characteristics and advantages of using graphical forms of data analysis confirmed by empirical study. It presents trends of visualization in the reference to the latest developments in the field of business intelligence. The article describes the criteria for assessing the value of data visualization methods used to obtain information from the data. Empirical analysis in the article aims to identify the areas where exploration can help to create solutions that improve the situation, for example in the labor market field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cleveland W., McGill R. (1985), Graphical Perception and Graphical Metods for Analyzing Scientific Data, American Association for the Advancement of Science.
 2. Keynes J.M. (1945-1946), First Annual Report of the Arts Council.
 3. Kmenta J. (2004), Review of A Guide of Econometrics by Peter Kennedy, "Business Economics", Vol. 39/2.
 4. Lankow J., Ritchie J., Crooks R. (2012), Infographics: The power of Visual Storytelling, John Wiley & Sons, Hoboken.
 5. Larose D. (2006), Odkrywanie wiedzy z danych, WN PWN, Warszawa.
 6. Leontief W. (1971), Theoretical Assumptions and Nonobserved Facts, "American Economic Review", Vol. 61.
 7. Marshall A. (1925), Zasady ekonomiki, M. Arct, Warszawa.
 8. McCloskey D. (2002), The secret signs of economics, Prickly Paradigm Press, Chicago.
 9. Nowak A. (1991), Wyobrażeniowe mechanizmy przetwarzania informacji: myślenie przestrzenne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 10. Paivio A. (1971), Imagery and verbal processes, Holt, Rinehart, and Winston, New York.
 11. Schumpeter J. (1933), The Common Sense of Econometrics, "Econometrica", Vol. 1/1.
 12. Sedláček T. (2012), Ekonomia dobra i zła, Studio EMKA, Warszawa.
 13. Simon P. (2014), The Visual Organization, Wiley and SAS Business Series, John Wiley & Sons, Hoboken.
 14. Tufte E. (1983), The Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, Cheshire.
 15. Wilson G., Oram A. (2007), Beautiful data, O'Reilly Media, Sebastopol.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu