BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dudycz Helena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kaźmierczak Adrian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Próba rozszerzenia wiedzy w systemach wspomagania decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach
Approach to Extend Knowledge of Decision Support Systems for Managers of Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 243, s. 227-241, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Systemy Business Intelligence, Systemy wspomagania decyzji, Podejmowanie decyzji, Menedżer, Analiza finansowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business Intelligence systems, Decision Support Systems (DSS), Decision making, Manager, Financial analysis, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję rozszerzenia funkcjonalności w systemie klasy Business Intelligence na potrzeby menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dotyczy ona dwóch istotnych aspektów systemu, tj. interfejsu, uwzględniającego poziom wiedzy menedżera, oraz wspomagania interpretacji danych ekonomiczno-finansowych z wykorzystaniem wbudowanej w systemie ontologii dla wybranych obszarów analizy finansowej. Prowadzone badania związane są z budową inteligentnego interfejsu dla systemów wspomagających podejmowanie decyzji przez menedżera, którego istotnym elementem jest tworzony model jego wiedzy przy wykorzystaniu oprogramowania do eye trackingu. Przeprowadzono eksperyment na rzeczywistych danych finansowych z wykorzystaniem systemu BINOCLE firmy Bilander oraz oprogramowania do eye trackingu Tobii StudioTM firmy Tobii, w którym uczestniczyli analitycy finansowi, specjaliści controllingu i menedżerowie. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a proposal to extend the functionality of the Business Intelligence system for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). It concerns two major issues of the system, ie. the interface that takes into account the level of manager knowledge, and the support in the interpretation of economic and financial data using the built-in ontology system covering selected areas of financial analysis. The studies are related to the discovery of manager knowledge from report observations patterns, captured by eye-tracking software and data mining techniques. An experiment, in which attended by managers of SMEs, financial analysts and students of Economics, was conducted on real financial reports available in BINOCLE information system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowicz W. (2000), Filtrowanie informacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 2. Al-Eisawi D., Lycett M. (2012), Business Intelligence. Definitions, Managerial Effects and Aspects: A Systematic Literature Review [w:] L. Maciaszek, A. Cuzzocrea, J. Cordeiro (eds.), Proceedings of the 14th International Conferences on Enterprise Information Systems, SciTePress - Science and Technology Publications, Portugal, Vol. 2.
 3. Dudycz H. (2013), Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Dudycz H. (2010), Visualization Methods in Business Intelligence Systems - An Overview [w:] J. Korczak (ed.), Business Informatics (16). Data Mining and Business Intelligence, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 104.
 5. Dudycz H., Korczak J., Dyczkowski M. (2014), Ontologiczna reprezentacja wiedzy finansowej w systemie wspomagania decyzji [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 199.
 6. Dyczkowski M., Korczak J., Dudycz H. (2014), Multi-criteria Evaluation of the Intelligent Dashboard for SME Managers based on Scorecard Framework [w:] M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds.), Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 2, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warsaw, Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York.
 7. Gliński W. (2011), Ontologie jako systemy reprezentacji wiedzy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.
 8. Goczyła K. (2011), Ontologie w systemach informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 9. Gołuchowski J. (red.) (2012), Inżynieria wiedzy 2, Difin, Warszawa.
 10. Grand B.L., Soto M. (2010), Topic Maps, RDF Graphs, and Ontologies Visualization [w:] V. Geroimenko, C. Chen (eds.), Visualizing the Semantic Web. XML-Based Internet and Information Visualization, Springer-Verlag, London.
 11. Gruber T.R. (1993), Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, Technical Report KSL, Knowledge Systems Laboratory, Stanford University, http://tomgruber.org/writing/onto-design.pdf.
 12. Hwang H.J., Kwon K., Im Ch. (2009) Neurofeedback-based motor imagery training for braincomputer interface (BCI), "Journal of Neuroscience Methods", Republic of Korea.
 13. Jacob R., Karn K. (2013), Eye Tracking in Human-Computer Interaction and Usability Research: Ready to Deliver the Promises, Elsevier Science BV.
 14. Jaworski J. (2012), Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie, CeDeWu, Warszawa.
 15. Jóźwiak P. (2013), Grywalizacja w crowdsourcingu, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 16. Kania K. (red.) (2010), Technologie informatyczne Firmy 2.0, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 17. Kitowski J. (2012), Metodyczne aspekty oceny płynności finansowej w ujęciu statycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 689, seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 50.
 18. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M. (2013), Design of Financial Knowledge in Dashboard for SME Managers [w:] M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Vol. 1, Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos.
 19. Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M. (2012), Intelligent Dashboard for SME Managers. Architecture and Functions [w:] M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Polskie Towarzystwo Informatyczne, IEEE Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos.
 20. Leszkowicz M. (2011), Odczytywanie struktury infografiki, Lublin.
 21. Łukasik G. (red.) (2009), Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, AE w Katowicach, Katowice.
 22. Nelson S. (2010), Business Intelligence 2.0: Are we there yet?, SAS Global Forum, http://support.sas.com/resources/papers/proceedings10/040-2010.pdf. (dostęp: 25.11.2014).
 23. Olszak C.M. (2012), Analiza i ocena dorobku naukowego z zakresu Business Intelligence. Wybrane zagadnienia [w:] C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach, nr 113.
 24. Olszak C. (2011), Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence [w:] W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski (red.), Zastosowania systemów informatycznych zarządzania, "Problemy Zarządzania", zeszyt specjalny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, UW, Warszawa.
 25. Raden N. (2007), Business Intelligence 2.0: Simpler, More Accessible, Inevitable, http://www.informationweek.com/news/software/bi/197002610 (dostęp: 10.03.2013).
 26. Rutkowski A. (2007), Zarządzanie finansami, wyd. III zmienione, PWE, Warszawa.
 27. Sell D., Cabral L., Motta E., Domingue J., Pacheco R. (2008), Adding Semantics to Business Intelligence, http://dip.sema.nticweb.org/documents/WebSpaperOUV2.pdf (dostęp: 22.04.2012).
 28. Smith B. (2010), Ontology and Information Systems, http://ontology.buffalo.edu/ontology %28PIC%29.pdf (dostęp: 15.10.2012).
 29. Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu