BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicka Magdalena (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie), Wieszczycka Wioletta (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Innowacje w gospodarce Indii
Innovation in the emerging economy of India
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 2, s. 1046-1053, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Innowacje, Gospodarka światowa, Rozwój gospodarczy regionów
Development potential, Innovations, World economy, Economic development of regions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indie, Azja
India, Asia
Abstrakt
Innowacje odgrywają obecnie kluczową rolę w rozwoju gospodarek światowych. Giganci czują się potentatami dzięki nim, ale czy faktycznie nie mają konkurencji? Innowacje podejmowane przez przedsiębiorstwa w gospodarkach wschodzących, zaczynają coraz prężniej wdzierać się w światowe rynki. Zainteresowanie i rozwój BIZ świadczy o coraz lepszej jakości produktów, podnoszących się standardach oraz o używaniu sytemu patentowego, celem ochrony własności intelektualnej. Niniejszy artykuł uwypukla procesy zmian, jakie zachodziły i zachodzą w dziedzinie innowacji w Indiach. Poprzez studium literatury, opisuje restrukturyzacje gospodarki kraju oraz zmian społecznych, jakie miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu. Wskazuje dziedziny, które w sposób innowacyjny rozwijają się w Indiach, przy jednoczesnym wskazaniu sektorów potencjału gospodarki wschodzącej tego państwa. Stereotypy zacofanego kraju z tanią siłą roboczą, coraz częściej wypierane są przez wykształconą kadrę menedżerską i naukową. Artykuł ten jest w dużej mierze ciągiem dalszym rozważań autorek nad innowacyjnością krajów azjatyckich (po artykułach: "Korea Południowa liderem innowacyjności" i "Chiny - rosnące mocarstwo innowacyjności").(abstrakt oryginalny)

Innovations are crucial in the development of the world's economies. Developed countries feel privileged, but they actually do not have competition? Innovations, which are introduced slowly by companies from emerging markets, are starting to encroach dynamically in world markets. Development of FDI on emerging markets indicates better quality of products delivered by emerging markets as well as forces the use of patent system, in order to protect intellectual property. This article highlights the change, which is currently occurring in India's innovation system. Based on literature study, the paper describes the restructuring process of Indian economy and society in the last ten years, as well as indicates the areas an economy sectors with highest development potentials. India's image as the undeveloped country with cheap labor is being replaced by the country with highly educated and professional staff. In this paper, the authors continue their analysis of innovation in Asia (following the papers: "South Korea leader in innovation" and "China - the growing power of innovation").(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. AT. Kearney, Global Services Location Index, AT. Kearney LCC, Korea, 2014.
 2. Chaminade C., CastellaniD, Plechero M., The emergence of China and India as new innovation power houses - threat or opportunity?, Globaliseringsforum Rapport #6, 2014.
 3. Demographic World Urban Areas, http://www.demographia.com/db-worldua.pdf
 4. Krishnan R.T. i Jha S.K., Innovation Strategies in Emerging Markets: What Can We Learn from Indian Market Leaders, ASCI Journal of Management 41(1), 2011.
 5. Łangalis M., Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2013, 2013, opublikowano: www.globalizacja.org [dostęp 12.12.2014].
 6. Ministry of Science and Technology, Science, Technology and Innovation Policy 2013, opublikowano: http://www.dst.gov.in/sti-policy-eng.pdf, 2013 [dostęp 12.12.2014]
 7. OECD, Oslo Manual, opublikowano: www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf, 2005 [dostęp 12.12.2014]
 8. Shankar P. i Ramachandran S. FDI and its Impact on Indian Economy, Global Journal of Management and Business Research Volume XIV Issue I Version I, 2014
 9. Skulska B., Narodowy system innowacji w Indiach na tle rozwoju gospodarczego kraju na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, nr 756 Finanse, Rynki Finansowe
 10. World Bank, WB Database, opublikowano http://www.worldbank.org [dostęp: 12.12.2014]
 11. World Urbanization Prospect, http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf [dostęp: 16.12.2014]
 12. Wróbel A., Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013
 13. WTO, International Trade Statistics , publikowano: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WsdbExport.aspx?Language=E [dostęp: 12.12.2014]
 14. Wyborcza.biz, R. Stefanicki, opublikowano: http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,16524535,Indie_czekaja_na_cud_gospodarczy.html [dostęp 15.12.2014]
 15. Wujec B. i Stajszczak A, Wpływ kultury Indii i Chin na tempo rozwoju gospodarczego, I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców "Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju", Katowice, 2010, opublikowano: http://inspired.pl/279/ [dostęp: 12.12.2014]
 16. Zaremba M., Polityka innowacyjna kraju rozwijającego się na przykładzie Indii Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 26, nr 1, czerwiec 2015, s.218
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu