BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szałucki Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji
Polish Road Transport Functioning Effectiveness in the Conditions of Market Mechanisms. Cooperation and Competition Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 29, s. 223-232, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym
Słowa kluczowe
Transport samochodowy, Przewozy pasażerskie, Transport pasażerski
Motor transport, Passenger traffic, Passenger transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego ładunków wynika ze stosunkowo istotnej decentralizacji zarządzania potencjałem przewozowym oraz rynkowo silnie rozwiniętych struktur działalności organizatorskiej. Jej wiodącymi atrybutami realizacyjnymi są skuteczność działania rynkowego oraz efektywność finansowa, wynikająca z samodzielności gospodarczej, którą charakteryzują się podmioty łańcuchów transportu ładunków. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego pasażerów to przede wszystkim poziom złożoności zorganizowania tych usług. Złożoność i różnorodność występujących na tych rynkach struktur zarządzających i przewozowych powoduje, że sprawność systemowa w transporcie samochodowym pasażerów współkształtowana jest bezpośrednio przez formalizm i operacjonalizację usług przemieszczania, jak również skuteczność i ekonomiczną efektywność ich organizacji i wykonywania.(fragment tekstu)

Functional effectiveness of road cargo transport is an effect of relatively strong decentralisation of haulage potential management and highly developed market organisational structures. Its leading attributes are the effectiveness of market activity and financial efficiency, which is a result of economic independence of enterprises in the road transport supply chains. A high complexity of service organisation is correlated with the functional effectiveness. Complexity and variety of management and haulage structures on these markets result in the fact that the system efficiency in road passenger transport is co-created directly by the formalism and operationalisation of transport services and the effectiveness and efficiency of their organisation and performance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Polski transport samochodowy ładunków, "Kodeks", Bydgoszcz 2007.
 2. Bronk H., Gracz J., Szałek B., Podstawy techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym, wyd. III, WKŁ, Warszawa 1988.
 3. Bronk H., Spedycja w międzynarodowym transporcie samochodowym, WNUS, Szczecin 1992.
 4. Burnewicz J., Sektor transportowy Unii Europejskiej, WKŁ, Warszawa 2005.
 5. Dydkowski G., Integracja transportu miejskiego, WAE, Katowice 2009.
 6. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego, wyd. II, red. H. Bronk, WKŁ, Warszawa 1987.
 7. Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
 8. Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, WUG, Gdańsk 2002.
 9. Kordel Z., Rola transportu samochodowego w łańcuchu dostaw, WUG, Gdańsk 2002.
 10. Letkiewicz A., Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia, WUG Gdańsk 2006.
 11. Rosa G., Konkurencja na rynku usług transportowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 12. Rześny-Cieplińska J, Organizatorzy transportu. Rynki - operacje - strategie, WUG, Gdańsk 2011.
 13. Rześny-Cieplińska J, Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki, WUG, Gdańsk 2013.
 14. Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, WAE, Katowice 2002.
 15. Transport, wyd.5, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 16. Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, WNUS, Szczecin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.29-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu