BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąkowski Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Szacunek wielkości popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego w Szczecinie na lata 2015-2017
The Estimation of Demand for Public Transport in Szczecin for the Years 2015-2017
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 29, s. 233-244, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym
Słowa kluczowe
Transport publiczny, Popyt, Usługi transportowe
Public transport, Demand, Transport services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustalanie wielkość popytu na usługi w transporcie zbiorowym wymaga dużej wiedzy, umiejętności i zastosowania różnych metod badawczych. W przypadku ustalania przyszłych kwot pieniężnych ze sprzedaży biletów dla potrzeb planowania budżetu samorządu miejskiego można zastosować metodę względnie prostą i niewymagającą znacznej pracochłonności. Celem artykułu jest przedstawienie prostej techniki obliczeń opartej na zasadzie przyrostów krańcowych z uwzględnieniem zmian w czynnikach wpływających na popyt. Głównymi czynnikami wpływającymi na popyt jest liczba i struktura wiekowa mieszkańców oraz liczba zarejestrowanych samochodów. Z zaprezentowanych zestawień i obliczeń wynika, że w latach 2015-2017 roku nastąpi spadek przychodów ze sprzedaży biletów spowodowany wzrostem liczby samochodów osobowych w Szczecinie i zmiany struktury wiekowej mieszkańców.(abstrakt oryginalny)

Determining the size of the demand for services in public transport requires a lot of knowledge, skills and apply different research methods. For the determination of future amounts of money from ticket sales for the local government budget planning method can be used relatively simple and does not require significant effort. This article aims to provide a simple calculation technique based on the principle of marginal increases including changes in factors affecting demand. The main factors affecting demand are: the number and age structure of inhabitants and the number of registered cars. The presented statements and calculations show that in the years 2015-2017 year will decline in revenue from ticket sales due to the increase in the number of passenger cars in Szczecin and changes in the age structure of population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzelec K., Badanie wielkości i struktury popytu jako podstawa rozliczeń usług miejskiego transportu zbiorowego w ramach porozumień międzygminnych Gdyni, "Transport Miejski i Regionalny" 2014, nr 4.
  2. Hebel K., Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2013.
  3. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  4. Png I., Lehmana D., Ekonomia menedżerska, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
  5. Szarata A., Budowa modelu symulacyjnego województwa małopolskiego -model popytu, "Transport Miejski i Regionalny" 2013, nr 10.
  6. Whitehead G., Ekonomia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.29-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu