BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzustewicz Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
The Application of Eco-Compass Method in Sustainable Product Development
Wykorzystanie metody eco-compass w procesie rozwoju produktu zrównoważonego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 5-14, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Rozwój zrównoważony, Rozwój produktu
Marketing, Sustainable development, Product development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto rozważania nad problemem zastosowania metody Eco-compass w procesie rozwoju produktów zrównoważonych. Biorąc pod uwagę, że poruszane zagadnienia zostały do tej pory tylko częściowo opisane w literaturze, celem opracowania jest odpowiedź na trzy fundamentalne pytania z punktu widzenia rozwoju produktów zrównoważonych. Jak dostosować proces rozwoju nowego produktu do wyzwań związanych z rozwojem zrównoważonym? Jakie są możliwości i ograniczenia metody Eco-compass? W jaki sposób Eco-compass można wykorzystać do poprawy procesu rozwoju produktów zrównoważonych? Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania wymagało między innymi wyjaśnienia pojęć produktu zrównoważonego i procesu jego rozwoju, zaprezentowania głównych zasad metody Eco-Compass oraz ukazania jej potencjału odnośnie poprawy ekoefektywności produktów. (abstrakt oryginalny)

The paper addresses the applicability of Eco-compass for sustainable product development process. The author makes the attempt to answer three fundamental questions: How to improve new product development in the context of sustainable products? What are the capabilities and limitations of Eco-compass? How can Eco-compass help with sustainable product development optimization? In responding to these questions, at first sustainable product development is described. Particular emphasis is put on early phases of new product development: idea generation and design. Afterwards, the methodology of using Eco-compass to compare two products or assess various options of one product in terms of its impact on the environment is presented. Next, considering the fact that in the era of sustainability the model of new product development must imply the integration of economic, environmental and social aspects, the potential of Eco-compass to improve eco-efficiency of the product is elucidated. Finally, conclusions are drawn from this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Booz, Allen and Hamilton (1982). New Products Management for the 1980s. New York.
 2. Brzustewicz, P. (2013a). Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu - perspektywa rozwoju zrównoważonego. Marketing i Rynek, 12,8-13.
 3. Brzustewicz, P. (2013b). Marketing zrównoważony jako nowoczesna koncepcja zarządzania produktem. [In:] W. Gonciarski, U. Ornarowicz (Eds), Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 119-134.
 4. Cooper, R.G. (1994). Perspective Third-Generation New Product Processes. Journal of Product Innovation Management, 11 (1), 3-14.
 5. Cooper, R.G., Kleinschmidt, E.J. (1986). An Investigation into the New Product Process: Steps, Deficiencies, and Impact. Journal of Product Innovation Management, 3 (2), 71-85.
 6. Crawford, C.M., Di Benedetto, C.A. (2003). New Products Management. McGraw-Hill, New York
 7. Czymmek, F. (2002). BASF's Eco-Effi ciency Analysis. Business Case Study Proposal on Global Compact Learning Forum, Berlin, 1-15. Retrieved from: https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/5/ original/00e2c247-f700-0010 0080d75e54f851fd.doc?1262614046 (accessed: 03.11.2015).
 8. Dow Chemical Company (2015). Annual Sustainability Report. Sustainability 2014. Retrieved from: http://www.dow.com/en-us/science-and-sustainability/sustainability-reporting (accessed: 04.11.2015).
 9. Edgett, J. (2011). Latest Research: New Product Success, Failure and Kill Rates. Product Development Institute Inc., February. Retrieved from: http://www.stage-gate.com/resources_stagegate_latestresearch.php (accessed: 04.11.2015).
 10. Edwards, S. (2009). A New Way of Thinking: The Lowell Center Framework for Sustainable Products. University of Massachusetts, Lowell.
 11. Ethical Consumer Markets Report (2014). Retrieved from: http://www.ethicalconsumer.org/researchhub/ukethicalmarket.aspx (accessed: 07.11.2015).
 12. Fiksel, J. (2009). Design for Environment. A Guide to Sustainable Product Development. McGraw-Hill, New York.
 13. Fuller, D.A. (1999). Sustainable Marketing. Managerial-Ecological Issues. Sage Publications, Thousand Oaks.
 14. Kerga, E., Taisch, M., Terzi, S. (2011). Integration of Sustainability in NPD Process: Italian Experiences. Proceedings of 8th International Conference on Product Lifecycle Management, Eindhoven, Netherlands, 117-126.
 15. Kleiber, M. (2011). Ekoefektywność technologii. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Radom.
 16. Leroy, Y., Tyl, B., Vallet, F., Cluzel, F. (2015). Environmental Evaluation of Ideas in Early Phases: A Challenging Issue for Design Teams. Proceedings of the 20th International Conference on Engineering Design (ICED 15), Milan, Italy, 1-11.
 17. McAloone, T., Bey, N. (2009). Environmental Improvement through Product Development - A Guide. Danish Ministry of the Environment - Technical University of Denmark - Confederation of Danish Industry - IPU, Denmark.
 18. Martin, D., Schouten, J. (2012). Sustainable Marketing. Prentice Hall, Boston.
 19. Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment (2000). Eco-indicator 99. A Damage Oriented Method for Life Cycle Impact Assessment. Manual for Designers. Hague.
 20. Peattie, K. (1995). Environmental Marketing Management: Meeting the Green Challenge. Pitman Publishing, London.
 21. Prabaharan, M.M. (2012). Green Design Framework for New Product Development. International Journal of Modeling and Optimization, 2 (3), 245-249.
 22. Ranganathan, J. (1998). Sustainability Rulers: Measuring Corporate Environmental & Social Performance. World Resources Institute, Washington, 1-11. Retrieved from: http://pdf.wri.org/sustainability_rulers.pdf (accessed: 10.11.2015).
 23. Rutkowski, I.P. (2007). Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania. PWE, Warszawa.
 24. Tsai, J.-P. Lee, R.-S., Wang, M.-C. (2011). Development of Eco-Innovative Framework and Methodology for Product Design. International Journal of Systematic Innovation 1 (3), 42-51.
 25. Tyl, B., Legardeur, J., Millet, D., Vallet, F. (2010). Stimulate Creative Ideas Generation for Eco-innovation: An Experimentation to Compare Eco-design and Creativity Tools. Proceedings of IDMME - Virtual Concept 2010, Bordeaux, France, 1-6.
 26. UNEP (2011). Global Guidance Principles for Life Cycle Assessment Databases. A Basis for Greener Processes and Products. Paris.
 27. Urban, G.L., Hauser, J.R. (1993). Design and Marketing of New Products. Prentice Hall, New Jersey.
 28. Varble, D.L. (1972). Social and Environmental Considerations in New Product Development. Journal of Marketing, 36, 11-15.
 29. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (2000). Eco-efficiency. Creating More Value with Less Impact. Geneva.
 30. Yan, P., Zhou M., Sebastian, D., Caudill, R. (2001-2002). Integrating Eco-compass Concept into Integrated Product and Process Development. International Journal of Environmentally Conscious Design and Manufacturing, 10 (3), 6-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu