BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starostka Justyna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Myślenie projektowe, jako sposób na tworzenie innowacji
Design thinking as a way of creating innovations
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 2, s. 1070-1076, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Myślenie projektowe, Metodologia oceny, Innowacyjność, Badanie jakościowe, Tworzenie projektów
Design thinking, Assessment methodology, Innovative character, Qualitative research, Creating projects
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W ostatnich latach jedną z metod, jakie zyskały zainteresowanie praktyków, jak i teoretyków zajmujących się innowacjami jest tzw. myślenie projektowe (ang. design thinking). Interdyscyplinarne zespoły, szybkie prototypowanie, współtworzenie rozwiązań z użytkownikami to tylko przykłady konkretnych metod promowanych przez projektantów i zwolenników myślenia projektowego, które mogą wspomóc działania innowacyjne organizacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metodologii design thinking, jako sposobu na wdrażanie innowacji. W pierwszej części przedstawione zostaną wyniki badań literaturowych. Część druga przedstawi wyniki badań jakościowych, przeprowadzonych wśród polskich firm wykorzystujących design thinking w swojej działalności.(abstrakt oryginalny)

In recent years, design thinking has gained the interest of practitioners and theorists involved in innovation. Interdisciplinary teams, rapid prototyping, user co-creation solutions are just some examples of specific methods promoted by designers and design thinkers that can leverage innovative activities of the organization. The purpose of this article is to present the methodology of design thinking as a way of implementing innovations. The first part presents the results of the research literature. The second part presents the results of qualitative research, carried out among Polish companies using design thinking into their business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Boland J., Collopy F., Lyytinen K., Yoo Y., Managing As Designing: Lessons for Organization Leaders From The Design Practice Of Frank O. Gehry, "Design Issues", Vol. 24 Issue 1, 2008, s. 10-25
 2. Brown T., Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, HarperCollins Publishers, New York 2009
 3. Brown T., Design Thinking, "Harvard Business Review", Vol. 86 Issue 6, June 2008, s. 86
 4. Bruce M., Bessant J., Design In Business. Strategic Innovation Through Design, Pearson Education Limited, England 2002, s. 49;
 5. Bruce M., Daly L., Design And Marketing Connections: Creating Added Value, "Journal of Marketing Management", No. 9-10 Vol. 23, 2007, s. 934
 6. Cagan J., Vogel C., Creating Breakthrough Products: Innovation From Product Planning To Program Approval, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 2002, s. 185-186
 7. Cooper R., Evans M., Breaking From Tradition: Market Research, Consumer Needs And Design Futures, "Design Management Review", Vol. 17 Issue 1, Winter 2006, s. 69
 8. Deserti, A., & Rizzo, F., Design and the Cultures of Enterprises, "Design Issues", Vol. 30 No 1, 2013
 9. Dunne D., Martin R., Design Thinking And How It Will Change Management Education: An Interview And Discussion, "Academy of Management Learning & Education", Vol. 5 Issue 4, 2006, s. 512-423
 10. Junginger S., Product Development as a Vehicle for Organizational Change, "Design Issues", Vol. 24 No 1, 2007
 11. Lockwood T., Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, Allworth Press, New York 2009
 12. Lockwood T., Integrating Design Into Organizational Culture, "Design Management Review", Vol. 15 Issue 2, Spring 2004, s. 32-39
 13. Perks H., Cooper R., Jones C., Characterizing the Role of Design in New Product Development: An Empirically Derived Taxonomy, "The Journal of Product Innovation Management", Vol. 22 Issue 2, March 2005 s. 111-127
 14. Rosenthal S., Capper M., Ethnographies In The Front End: Designing For Enhanced Customer Experiences, "The Journal Of Product Innovation Management", Vol. 23 Issue 3, May 2006, s. 215-237;
 15. Ryander A., Design Thinking As Knowledge Work: Epistemological Foundations And Practical Implications, International DMI Education Conference "Design thinking: New Challenges For Designers, Managers, And Organizations", Cergy-Pointoise, France, 14-15 April 2008, s. 5
 16. Sanches R., Integrating Design into Strategic Management Processes, "Design Management Review", Vol. 17 Issue 4, Fall 2006, s. 13;
 17. Seybold B., Get Inside The Lives Of Your Customers, "Harvard Business Review", Vol. 79 Issue 5, May 2001, s. 80-89,
 18. Utterback J., Vedin B.A., Alvarez E., Ekman S., Sanderson W., Tether B., Verganti R., Design-Inspired Innovation, World Scientific Publishing, Singapore 2006, s. 5
 19. Vredenburg K., Isensee S., Righi C., User-Centered Design: An Integrated Approach, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 2002, s. 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu