BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpio Andrzej (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Polish Open-End Pension Funds Performance and its Persistance
Wyniki inwestycyjne polskich otwartych funduszy emerytalnych i ich persystencja
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 15-25, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Fundusze otwarte, Analiza inwestycyjna, Fundusze emerytalne
Spearman's rank correlation coefficient, Open-ended investment companies, Investment analysis, Pension funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca dotyczy oceny wyników inwestycyjnych osiąganych przez 14 funduszy emerytalnych funkcjonujących na polskim rynku w latach 2000-2013. Do oceny wykorzystano współczynniki: Calmara, Omega, potencjał nadwyżkowej stopy zwrotu (UPR) oraz Sortino, biorąc pod uwagę różne okresy czasu (dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem lat). Persystencję osiąganych wyników zbadano, obliczając współczynnik korelacji rangowej Spearmana dla wspomnianych podokresów. Uzyskane wyniki wskazują na przypadkowość pozycji rankingowych zajmowanych przez fundusze emerytalne w kolejnych okresach. Prawie wszystkie współczynniki korelacji Spearmana okazały się statystycznie nieistotne. (abstrakt oryginalny)

This paper deals with the assessment of the investment results achieved by 14 pension funds functioning on the Polish market in 2000-2013. Calmar, Omega, upside potential ratio (UPR) and Sortino ratios were used to estimate the fund performance in different time frames (two, three, four, five, six and seven years). The performance persistence was investigated by evaluating the Spearman's rank correlation for the above given sub-periods. The obtained results show randomness of ranking positions occupied by pension funds in successive periods. Almost all Spearman's correlation coefficients occurred statistically insignificant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bollen, N.P.B., Busse, J.A. (2005). Short-term persistence in mutual fund performance. Review of Financial Studies, 18 (2), 569-597.
 2. Brown, S.J., Goetzmann, W.N. (1995). Performance Persistence. The Journal of Finance, 50 (2), 679-698.
 3. Elton, E.J., Gruber, M.J., Hlavka, M. (1993). Effi ciency with Costly Information: A Reinterpretation of Evidence from Managed Portfolios. Review of Financial Studies, 6 (1), 1-22.
 4. Elton, E.J., Gruber, M.J., Blake, C.R. (1996). The Persistence of Risk-Adjusted Mutual Fund Performance. Journal of Business, 69 (2), 133-157.
 5. Goetzmann, W.N., Ibbotson, R.G. (1994). Do Winners Repeat? Patterns in Mutual Fund Behavior, Journal of Portfolio Management, 20 (2), 9-18.
 6. Grinblatt, M., Titman, S. (1992). The Persistence of Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 47 (5), 1977-1984.
 7. Goetzmann, W.N., Ibbotson, R.G. (1994). Do Winners Repeat? Patterns in Mutual Fund Behavior. Journal of Portfolio Management, 20 (2), 9-18.
 8. Hendricks, D., Jayendu P., Zeckhauser, R. (1993). Hot Hands in Mutual Funds: Short Run Persistence of Relative Performance, 1974-1988. Journal of Finance, 48 (1), 93-130.
 9. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2012). Stabilność strategii inwestycyjnych OFE na tle rynku FIO stabilnego wzrostu w latach 2005-2010. [In:] A. Barczak, D. Iskra (Eds), Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach. Wyd. UE w Katowicach, 91-110.
 10. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2013). Dostosowywanie polityki inwestycyjnej FIO do zmiennej koniunktury rynkowej w latach 2003-2010. Metody i zastosowania ekonometrii współczesnej. Wyd. Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn, 105-115.
 11. Pedersen, C.S., Rudholm-Alfvin, T. (2003). Selecting a Risk-Adjusted Shareholder Performance Measure. Journal of Asset Management, 4 (3), 152-172.
 12. Shadwick, W., Keating, C. (2002). A universal performance measure. Journal of Performance Measurement, 6 (3), 59-84.
 13. Sortino, F., Price, L. (1994). Performance Measurement in a Downside Risk Framework. Journal of Investing, 3 (3), 59-64.
 14. Sortino, F., Van der Meer, R., Plantinga, A. (1999). The Upside Potential Ratio. Journal of Performance Measurement, 4 (1), 10-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu