BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kompa Krzysztof (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Witkowska Dorota (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Comparison of European Capital Markets
Porównanie europejskich rynków kapitałowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 27-40, rys., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Kapitalizacja giełdowa spółek, Taksonomia, Rynek kapitałowy
Market capitalization of companies, Taxonomy, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój systemów finansowych w krajach post-komunistycznych skutkował powstaniem rynków kapitałowych. Celem artykułu jest porównanie poziomu rozwoju giełd kapitałowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z rozwiniętymi rynkami kapitałowymi. W badaniach przeprowadzono analizę giełd zrzeszonych w Europejskiej Federacji FESE. Badania obejmują sytuację na giełdach europejskich w latach 2000-2011 ze szczególnym uwzględnieniem giełd funkcjonujących w krajach post-komunistycznych. Dane pochodzące z FESE zostały poddane jedno- i wielowymiarowej analizie. Ta ostania pozwoliła na zbudowanie syntetycznych mierników rozwoju oraz klasyfikację giełd do grup o zbliżonym poziomie rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Financial systems in European post-communist countries have been developing for two decades of market transformation, and in majority of Central and Eastern European states capital markets were created. Therefore the aim of the paper is to compare the level of development of these stock exchanges to the ones in developed economies. In the paper the analysis of capital markets, affiliated with the Federation of European Securities Exchanges (FESE) is provided. Investigation concerns the situation on stock exchanges in Europe in the time span 2000-2011, with the special emphasis on the stock exchanges operating in the post-communist states. The research is provided on the basis of FESE data, using single and multidimensional analysis. The European stock exchanges are classified to the homogenous groups applying synthetic measure of development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amihud, Y., Mendelson, H., Pedersen, L.H. (2005). Liquidity and asset prices. Foundations and Trends in Finance, 1 (4), 269-364.
 2. Bogdan, S., Bareša, S., Ivanovicì, S. (2012). Measuring Liquidity on Stock Market: Impact on Liquidity Ratio. Tourism and Hospitality Management, 18 (2), 183-193.
 3. Foo, J., Witkowska, D. (2008a). EMU Convergence Prospects and Transition Countries. International Journal of Business, 13 (2), 119-139.
 4. Foo, J., Witkowska, D. (2008b).Transitional Progress and Business Challenges. International Advances in Economic Research, 215-227.
 5. Gilmore, C.G., Lucey B.M., McManus, G.M. (2008). The Dynamics of Central European Equity Market Comovements. The Quarterly Rev. of Economics and Finance, 48, 605-622.
 6. Gilmore, C.G., McManus G.M. (2002). Internal Portfolio Diversifi cation: US and Central European Equity Markets. Emerging Markets Review, 3, 69-83.
 7. Gunduz, L., Hatemi, A. (2005). Stock Price and Volume Relation in Emerging Markets. Emerging Markets Finance and Trade, 41 (1), 29-44.
 8. Koivu, T. (2002). Do Effi cient Banking Sectors Accelerate Economic Growth in Transition Countries? BOFIT Discussion Papers, 14, Inst. for Economies in Transition, Bank of Finland.
 9. Kompa, K. (2012). Application of Selected Taxonomic Measures for Comparison of Economic Development of CIS State. [In]: M. Łatuszyńska, K. Nermend (Eds), Selected Issues of Data Analysis. Polish Information Processing Society, Szczecin.
 10. Kompa, K., Witkowska, D. (2011). Capital Markets in the Baltic States in Years 2000-2010. Preliminary Investigation. [In]: L. Lacina, P. Rozmahel, A. Rusek (Eds), Financial & Economic Crisis: Causes, Consequences & the Future. Bučovice: Martin Stříž, 244-269.
 11. Krawczyk, E. (2008). Position of Warsaw Stock Exchange among Chosen Stock Exchanges of Central Europe. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 72, 71-180.
 12. Shostya, A., Eubank, A.A., Eubank III A.A. (2008). Diversification Potential of Market Indexes of Transition Countries. Working Paper, IAE Conference in Montreal, Oct. 10-12.
 13. Syriopoulos, T. (2007). Dynamic Linkages between Emerging European & Developed Stock Markets: Has the EMU any Impact? International Review of Financial Analysis, 16, 41-60.
 14. Voronkova, S. (2004). Equity Market Integration in Central European Emerging Markets: A Cointegration Analysis with Shifting Regimes. Int. Rev. of Financial Analysis, 13, 633-647.
 15. Witkowska, D., Kompa, K., Matuszewska-Janica, A. (2012). Analysis of Linkages between Central and Eastern European Capital Markets. Dynamic Econometric Models, 12, 19-32.
 16. Witkowska, D., Zdziarski, T. (2008). Comparison of WSE to European Stock Exchanges in Terms of Synthetic Taxonomic Measure. [In] Z. Binderman (Ed.), MIBE: Wielowymiarowa analiza danych. Wyd. SGGW, Warszawa, 155-163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu