BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kufel Justyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Cyclicality of Markups in the EU Food Industry and the Michał Kalecki Theory
Cykliczność marż w przemyśle spożywczym a teorie Michała Kaleckiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 51-63, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Marża handlowa, Przemysł spożywczy, Cykl koniunkturalny
Trade margin, Food industry, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Kalecki Michał
Abstrakt
Problem cykliczności marż zaliczany jest obecnie do jednego z głównych problemów makroekonomii, ponieważ założenie o antycykliczności marż jest kluczowe w wielu modelach neokeynesowskich. Celem artykułu było wykorzystanie teorii Kaleckiego w celu wyjaśnienia mechanizmu prowadzącego do antycyklicznego zachowania się marż w przemyśle spożywczym UE oraz Polski, do czego posłużył przegląd literatury i logiczne wnioskowanie. Ponadto, w odpowiedzi na najnowsze badania wskazujące na procykliczne marże w UE i USA, korzystając z metody regresji panelowej, sprawdzono, czy charakter cykliczności marż jest różny w przemyśle spożywczym w porównaniu do innych gałęzi przetwórstwa przemysłowego krajów Wspólnoty. Pokazano, że pomimo iż wytłumaczenie antycykliczności marż autorstwa Kaleckiego może być adekwatne dla przemysłu spożywczego krajów UE, nie jest ono już aktualne w odniesieniu do przemysłu przetwórczego tych krajów. (abstrakt oryginalny)

The problem of markups cyclicality is nowadays one of the most urgent one, as the assumption of countercyclical markups is a key one in a number of neokeynesian macroeconomic models. The aim of the paper was to use the Kalecki theory to explain the mechanism behind the countercyclical markups in the EU and Polish food sectors taking advantage of literature review and logical reasoning. Moreover, as an answer for the newest studies indicating procyclical markups in the EU and the USA, it was checked, utilizing panel regressions, if the EU food sector markups cyclicality is different from that of other EU manufacturing industries. It was concluded, that although the Kalecki explanation of countercyclical markups is still in force regarding the EU countries food sector, it is no longer adequate in regards to the EU manufacturing sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assis Liabanio, G. (2002). When Math is Not Enough: Kalecki's Place in The History of Economics. Oeconomicus 6, 27-42.
 2. Bils, M. (1987). The Cyclical Behavior of Marginal Cost and Price. American Economic Review 77 (5), 837-873.
 3. Bils, M., Kahn, J. (2000). What inventory behavior tells us about business cycles. American Economic Review 90 (3), 458-481.
 4. Blanchard, O. (2008). The State of Macro. National Bureau of Economic Research, Working Paper 14259, Cambridge, MA.
 5. Brus W. (1999). Great Debt and a Few Grievances: A note on Michal Kalecki as my adropted mentor. Review of Political Economy, 11, 257-260.
 6. Christiano, L., Eichenbaum, M., Evans, C. (2005). Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy. Journal of Political Economy, 113 (1).
 7. Drozdowicz-Bieć, M. (2012). Cykle i wskaźniki koniunktury. Poltex, Warszawa.
 8. Edmond, C., Veldkamp, L. (2009). Income Dispersion and Counter-cyclical Markups. Journal of Monetary Economics, 56, 791-804.
 9. Figiel, S., Kufel, J. (2015). Markups in the Food Sector and Business Cycle in Poland. Paper presented at the International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences, Kuala Lumbur (unpublished).
 10. Gali, J., Gertler, M., López-Salido, D. (2007). Markups, Gaps, and the Welfare Costs of Business Fluctuations. Review of Economics and Statistics, 89 (1), 44-59.
 11. Gradzewicz, M., Growiec, J., Wyszyński, R. (2012). Luka nieefektywności w cyklu koniunkturalnym w Polsce. Materiały i Studia, NBP, 1-35.
 12. Gradzewicz, M., Hagemejer, J. (2007). Wpływ konkurencji oraz cyklu koniunkturalnego na zachowanie się marż monopolistycznych w gospodarce polskiej. Bank i Kredyt, 1.
 13. Hagemejer, J., Popowski, P. (2012). The Distribution of Monopolistic Markups in the Polish Economy. National Bank of Poland Working Paper, 121.
 14. Jaimovich, N., Floetotto, M. (2008). Firm Dynamics, Markup Variations, and the Business Cycle. Journal of Monetary Economics, 55 (7), 1238-1252.
 15. Kalecki, M. (1938). Podział dochodu narodowego. [In:] M. Kalecki, Dzieła 2. Dynamika gospodarcza. PWE Warszawa, 1980.
 16. Kalecki, M. (1954). Teoria dynamiki gospodarczej. Rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej. [In:] M. Kalecki, Dzieła 2. Dynamika gospodarcza. PWE, Warszawa, 1980.
 17. Klein, L. (1951). The Life of J.M. Keynes. Journal of Political Economy, 59, 443-451.
 18. Kowalik, T. (2015). Michał Kalecki, kim był, jakim go znałem i podziwiałem. Retrived from www.pte.pl/pliki/0/91/ Kalecki.doc (Downloaded 01.09.2015).
 19. Kufel, J. (2014). Marże w przemyśle spożywczym krajów Unii Europejskiej a wahania koniunktury gospodarczej. Problemy Rolnictwa Światowego, 3 (14), 130-139.
 20. Kufel, J. (2015a). Based on Labor Input Markups in the Polish Food Sector. Paper presented at the Conference "Problems of Economics, Economic Policy and Public Finance", Karpacz.
 21. Kufel, J. (2015b). Monopolistic Markups in the Polish Food Sector. Paper presented at the VIIIth International Conference on Applied Economics "Market or Government", Toruń.
 22. Landreth, H., Colander, D. (1998). Historia myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa.
 23. Lopez J., Assous M. (2012). Michal Kalecki. PTE, Warszawa.
 24. Martins, J., Scarpetta, S. (1999). The Levels and Cyclical Behavior of Mark-ups Across Countries and Market Structures. OECD Working Paper, Paris.
 25. Nekarda, C., Ramey, V. (2013). The Cyclical Behavior of the Price-Cost Markup. NBER Working Paper, Washington.
 26. Pindyck, R., Rubinfeld, D. (2013). Microeconomics. Pearson, New Jersey.
 27. Robinson, J. (1933). Review of R. Harrod "The Trade Cycle". The Economic Journal, 46, 690-693.
 28. Rotemberg, J., Woodford, M. (1999). The Cyclical Behavior of Prices and Costs, 1051-1135. [In:] J. Taylor, M. Woodford (Eds) Handbook of Macroeconomics. Elsevier, New York.
 29. Sawyer, M. (1985). The Economics of Michal Kalecki. M.E. Sharpe Armonk.
 30. Scitovsky, T. (1964). A Survey of Some Theories of Income Distribution, 15-51. [In:] The Behavior of Income Shares: Selected Theoretical and Empirical Issues. Princeton Univeristy Press Princeton.
 31. Smets, F., Wouters, R. (2003). An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area. Journal of the European Economic Association, 1 (5), 1123-1175.
 32. Sweezy, P. (1939). Demand under Conditions of Oligopoly. The Journal of Political Economy, 4, 568-573.
 33. Woś, R. (2014). Polska kolonią Zachodu i wielki przekręt OFE. Oto polscy ekonomiści, którzy potrafi ą myśleć inaczej. Dziennik Gazeta Prawna from 23 December.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu