BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejczak Mariusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Real-Time Delphi Survey on Competition and Competitiveness of Geographical Indications as a Negotiations' Issue of the Transatlantic Trade and Investment Partnership
Badanie metodą delficką w czasie rzeczywistym konkurencji i konkurencyjności oznaczeń geograficznych jako przedmiotu negocjacji transatlantyckiego partnerstwa o wzajemnym handlu i inwestycjach
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 65-74, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Metoda delficka, Konkurencja, Konkurencyjność, Oznaczenia geograficzne
Delphi method, Competition, Competitiveness, Geographical indications
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie kwestii oznaczeń geograficznych jako elementu negocjacji w zakresie praw własności intelektualnej negocjowanego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Transatlantyckiego Partnerstwa o Wzajemnym Handlu i Inwestycjach. Stwierdzono, iż wdrożenie różnych reżimów prawnych związanych z własnością intelektualną może stwarzać znaczące bariery w liberalizacji handlu międzynarodowego produktami żywnościowymi wysokiej jakości. Korzystając z wyników badania foresight, wykazano, że umowa ta może wnieść małą wartość dodaną dla rozwoju rynków i ich uczestników w obu regionach. Może jednak pozytywnie wpłynąć na przewagi konkurencyjne produktów UE, jednocześnie negatywnie wpływając na konkurencję na rynku UE. Przeciwny wpływ przewidywany jest w przypadku USA, TTIP może pozytywnie wpłynąć na konkurencję na rynku, negatywnie zaś na konkurencyjność amerykańskich produktów. (abstrakt oryginalny)

This paper aimed to present the issues of geographic indications as an element of the intellectual property right negotiations under the Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States. It is argued that implementation of different legal regimes related to intellectual property might create significant barriers to the liberalization of international trade of quality food products. Using the results of foresight researches it was shown that the agreement might add small value to the development of markets and their participants in both regions. If is forth seen the possible positive impact with regard to competitive advantages of EU products and negative to EU market competition, and contrariwise, negative influence on competitive advantages of US products and positive on US market competition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akhtar, S.I., Jones, V.C. (2014). Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP): In Brief. Congressional Research Service Report R43158.
 2. Babcock, B., Clemens, R. (2004). Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products. MATRIC Briefi ng Paper 04-MBP 7, Amnes, Iowa.
 3. Barjolle, D., Paus, M., Perret, A. (2009). Impacts of Geographical Indications. Review of Methods and Empirical Evidences. Contributed paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, August 16-22, 2009.
 4. Belletti, G., Burgassi, T., Manco, E., Marescotti, A., Scaramuzzi, S. (2009). The roles of geographical indications in the internationalisation process of agro-food products. [In:] M. Canavari, N. Cantore, A. Castellini, E. Pignatti, R. Spadoni (Eds). International marketing and trade of quality food products. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands 201-221.
 5. Belletti, G., Marescotti, A., Paus, M., Reviron, S., Deppeler, A., Stamm, H., Thévenod-Mottet, E. (2011). The Effects of Protecting Geographical Indications Ways and Means of their Evaluation. Publication 7 (07.11); second, revised edition, 09.11. Swiss Federal Institute of Intellectual Property, Bern.
 6. Bramley, C., Biénabe, E., Kirsten, J. (2009). The Economics of Geographical Indications: Towards a Conceptual Framework for Geographical Indication Research in Developing Countries, in Economics of Intellectual Property, Chapter 4, Geneva, Switzerland: World Intellectual Property Organization (WIPO), 109-141.
 7. Bureau, J.Ch., Disdier, A.C., Emlinger, C., Fouré, J., Felbermayr, G., Fontagné, L., Jean, S. (2014). Risks and opportunities for the EU agri-food sector in a possible EU-US trade agreement. Report For The European Parliament's Committee On Agriculture And Rural Development, Brussels.
 8. Chever, T., Renault, Ch., Renault, S., Romieu, V. (2012). Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI). Final report. ADN International.
 9. Cirlig, C.-C. (2014). Overcoming Transatlantic differences on intellectual property. IPR and TTIP negotiations. European Parliamentary Research Service. June 2014 - PE 140760.
 10. Creditt, E.C. (2009). Terroir vs. Trademarks: The Debate over Geographical Indications and Expansions to the TRIPS Agreement. Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 11 (2), 425-459.
 11. Gangjee, D. (2007). Quibbling Siblings: Conflicts Between Trademarks and Geographical Indications. Chicago-Kent Law Review, 82 (3), 1253-1291.
 12. Gnatzy, T., Warth, J., von der Gracht, H., Darkow, I-L. (2011). Validating an innovative real-time Delphi approach - A methodological comparison between real-time and conventional Delphi studies. Technological Forecasting and Social Change, 78, 1681-1694.
 13. Gordon, T.J., Pease, A. (2006). R-T Delphi: An Effi cient, "Round-less", Almost Real Time Delphi Method. Journal of Technological Forecasting and Social Change, 73 (4), 321-333.
 14. Grisham, T. (2009). The Delphi technique: a method for testing complex and multifaceted topics. International Journal of Managing Projects in Business, 2, 1, 112-130.
 15. Guerrero, L., Claret, A., Verbeke, W., Enderlim, G., Zakowska-Biemans, S., Vanhonacker, F., Issanchou, S., Sajdakowska, M., Granli, B.S., Scalvedi, L., Contel, M., Hersleth, M. (2010). Perception of traditional food products in six European regions using free word association. Food Quality and Preference 21, 225-233.
 16. Hajdukiewicz, A. (2014). Oznaczenia geografi czne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 41, 1.
 17. Kaliszuk, E., Ambroziak, Ł., Frankowski, P., Niemczyk, J., Piotrowski, J., Ważniewski, P., Bąkowska, K., Błaszczuk-Zawiła, M., Duchnowska, E. (2013). Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z USA na gospodarkę Polski. Institute For Market, Consumption And Business Cycles Research, Warsaw, 17-38.
 18. Lapan, H.E., Moschini, G. (2009). Quality Certification Standards in Competitive Markets: When Consumers and Producers (Dis)Agree. Economics Letters, 104, 3, 144-147.
 19. Maciejczak, M. (2010). Modyfikacje genetyczne w rolnictwie w świetle Nowej Ekonomii Instytucjonalnej. Roczniki SERIA, 12, 1.
 20. Maciejczak, M. (2015). Will the institution of coexistence be re-defined by TTIP? Contributed paper prepared for presentation at the Seventh International Conference on Coexistence between Genetically Modified (GM) and non-GM based Agricultural Supply Chains (GMCC-15) Amsterdam, The Netherlands, 17-20 November 2015.
 21. Menapace, L. Moschini, G. (2012). Quality Certification by Geographical Indications, Trademarks and Firm Reputation. European Review of Agricultural Economics, 39 (4), 539-566.
 22. Menrad, K., Agrafi otis, D., Enzing, C.M., Lemkow, L., Terragni, F. (1999). Future Impacts of Biotechnology on Agriculture, Food Production and Food Processing. A Delphi survey. Technology, Innovation and Policy series, Vol. 10. Physica-Verlag, Heidelberg.
 23. Monguet, J., Ferruzca, M., Gutiérrez, A., Alatriste, Y., Martínez, C., Cordoba, C., Fernández, J. (2010). Vector Consensus: Decision Making for Collaborative Innovation Communities. Communications in Computer and Information Sciences, 110, 218-227.
 24. Moschini, G.-C., Menapace, L., Pick, D. (2008). Geographical Indications and the Competitive Provision of Quality in Agricultural Markets. American Journal of Agricultural Economics, 90 (3), 794-812.
 25. Mulik, K. Crespi, J. (2011). Geographical Indications and the Trade Related Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS): A Case Study of Basmati Rice Exports. Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, 9 (1), 1-19.
 26. Puccio, L. (2015). EU-US negotiations on TTIP. A survey of current issues. European Parliamentary Research Service Report PE 559.502.
 27. Raustiala, K. Munzer, S.R. (2007). The Global Struggle over Geographic Indications. The European Journal of International Law, 18, 2, 148-159.
 28. Rose, B. (2007). No More Whining about Geographical Indications: Assessing the 2005 Agreement Between the United States and the European Community on the Trade in Wine. Houston Journal of International Law, 29 (3), 731-770.
 29. Rowe, G., Wright, G. (2011). The Delphi technique: Past, present, and future prospects - Introduction to the special issue. Technol. Forecast. And Soc. Change, 78, 1487-1490.
 30. Sylvander, B., Allaire, G., Belletti, G., Marescotti, A., Tregear, A., Barjolle, D., Thévenod- Mottet, E. (2006). Qualité, origine et globalisation: Justifi cations générales et contexts nationaux, le cas des Indications Géographiques. Canadian Journal of Regional Sciences, Special Issue Public Policy and Rural Space, 29, 1, 43-54.
 31. Trachtenberg, E. (2012). A Transatlantic Partnership - Agricultural Issues, Different Visions, a Common Destiny, The German Marshall Fund of the United States. Economic Policy Paper Series, Washington.
 32. Wentholta, M.T.A., Cardoenb, S., Imberechtsc, H., Van Huffelb, X., Oomsd, B.W., Frewera, L.J. (2012). Defining European preparedness and research needs regarding emerging infectious animal diseases: Results from a Delphi expert consultation. Prevent Vet. Med., 103, 81- 92.
 33. Zipfi nger, S. (2007). Computer-Aided Delphi: An Experimental Study of Comparing Round-Based with Real-Time Implementation of the Method. Trauner Verlag, Linz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu