BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
de Pourbaix Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Prosumer of the XXI Century - New Challenges to Commerce and Marketing
Prosument XXI wieku - nowe wyzwania dla handlu i marketingu
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 89-97, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Marketing, Handel, Prosument
Consumer, Marketing, Trade, Prosumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Świat konsumpcji nieustannie się zmienia. Pojawiają się w nim coraz to nowe trendy. Jednym z nich jest zjawisko prosumpcji, która jest wyrazem dążeń konsumentów do wpływania na to, jakie kupują produkty. Zauważalny w tym zakresie trend rynkowy wymaga gruntownej zmiany sposobów komunikowania się producentów i sprzedawców z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Z punktu widzenia oferentów prosumenci są ważni, ponieważ są zarówno odzwierciedleniem rynku, jak i siłą kształtującą rynek. Prosumentom należącym do generacji C, która podlegała analizie w niniejszym artykule, należy poświęcić wiele uwagi, ponieważ ich myślenie i działanie na rynku sygnalizuje kierunek, w którym dana grupa może potencjalnie ewoluować. (abstrakt oryginalny)

The world of consumption changes constantly, with new trends emerging one by one. One of such trends is the phenomenon of prosumerism, which is an expression of consumers' drive to influence the products they buy. The market trend observable in that scope requires a thorough transformation of the way of communicating of manufacturers and sellers with both existing and potential clients. From the point of view of offer makers, prosumers are important because they are both the reflection and the shaping force of the market. Prosumers representing Generation C, which is subject to analysis in this article, deserve particular attention since their line of thinking and acting on the market indicates the direction in which the group they belong to may potentially evolve. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziedzic, D., Szymańska A.I. (2011). Marketing transakcji a marketing relacji. Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie, 7.
 2. Friedrich, R., Le Merle, M., Peterson, M., Koster, A. (2010). The Rise of Generation C Implications for the World of 2020. Retrived from: http://www.booz.com/media/fi le/Rise_Of_Generation_C.pdf (access: 10.09.2015).
 3. Hardey, M. (2011). Generation, C: content, creation, connections and choice. International Journal of Market Research 53, 6.
 4. Hatalska, N., Polak, A. (2012). Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej - nowe technologie a wykorzystanie tradycyjnych mediów. Retrived from: http://cyfrowagospodarka.pl/wpcontent/uploads/2012/07/04_KomunikacjaFirm.pdf (access: 10.09.2015).
 5. Jung, B. (1997). Kapitalizm postmodernistyczny. Ekonomista, 5-6.
 6. Krawiec, F. (2009). Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku. Difin, Warszawa.
 7. Łaskawiec, K. (2014). Rola prosumenta na rynku energii elektrycznej. Organizacja i Zarządzanie, 73, 361-371.
 8. Mitręga, M., Witczak, O. (2012). Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej. Ekonomiczne Problemy Usług, 97 (724), 432-444.
 9. Morbitzer, J. (2012). Medialność a sprawność informacyjna ucznia. [In:] Człowiek - Media -Edukacja. J. Morbitzer, E. Musiał (Eds) Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.
 10. Mróz, B. (2010). Nowe trendy konsumenckie - szansa czy wyzwanie dla marketingu. [In:] Sz. Figiel (Ed.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego. PWE, Warszawa.
 11. Pankraz, D. (2015) Gen C: The Connected Collective. Retrived from: http://www.slideshare.net/guestbcb2a7/generation-c-the-connected-collective-by-dan-pankra?from_search=3 (access:10.09.2015).
 12. Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 31, 347-358.
 13. Szymańska, A.I. (2012a). Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 360-372.
 14. Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 15. Tapscott, D., Williams, A.D. (2008). Wikinomia o globalnej współpracy, która wszystko zmienia. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 16. Toffler, A. (1980). The Third Wave. Wiliam Collins Sons, New York.
 17. Toffler, A. (2006). Trzecia fala. Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu