BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska-Ziarko Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Gęstwicki Filip (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Williamson Trevor (Manchester Metropolitan University)
Tytuł
Fundamental Anomalies Connected with the Value of Market Multiples and Firm Size
Anomalie fundamentalne związane z wartością wskaźników rynkowych oraz wielkością spółki
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 99-111, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Przemysł spożywczy, Stopa zwrotu akcji, Rynek kapitałowy, Portfel akcji
Stock market, Food industry, Stock rate of returns, Capital market, Equity portfolios
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są anomalie związane ze wskaźnikami rynkowymi. Analizy dotyczyły spółek branży spożywczej notowanych na GPW w Warszawie. Zbadano różnice między stopami zwrotu portfeli równomiernych zbudowanych z akcji spółek o małych wartościach wskaźników rynkowych a portfelami zbudowanymi ze spółek o dużych wartościach tych wskaźników. Poza klasycznymi wskaźnikami rynkowymi, takimi jak cena/zysk i cena/wartość księgowa, wykorzystano także wskaźniki zbudowane na podstawie przychodów ze sprzedaży oraz przepływów pieniężnych. Ponadto przeanalizowano ryzyko oraz efekt wielkości spółki. Spółki zostały podzielone na "duże" i "małe" ze względu na wartość rynkową kapitału akcyjnego. Celem było zbadanie związku między wartością wybranych wskaźników rynkowych oraz wielkością spółki a przyszłą stopą zwrotu. Uzyskane wyniki pokazują, że inwestowanie w akcje większych spółek jest bezpieczniejsze i bardziej opłacalne. (abstrakt oryginalny)

The subject of the study were market multiples' anomalies. Analyses were focused upon food companies listed on the Warsaw Stock Exchange. The differences in rates of return between portfolios formed from companies with low market multiples and with high ones, were discussed. Not only classic market multiples, like price to earnings and price to book ratio, were considered, but also market multiples based on sales and cash flow were used. In addition, the risk and the size effect was analysed. All companies were divided into two groups: "small" and "big" firms, based on the market value of their share capital. The aim of the article was to explore possible connections between market multiples, firm size and expectations of future rates of return. Our results suggest that investments in stocks of bigger companies are safer and more profitable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banz, R.W. (1981). The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks. Journal of Financial Economics, 9, 3-18.
 2. Barbee, W.C., Jeong, J.-G., Mukherji, S. (2008). Relations Between Portfolio Returns and Market Multiples. Global Finance Journal, 19, 1-10.
 3. Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Price-Earnings Ratios: a Test of the Efficient Market Hypothesis. Journal of Finance, 32, 3, 663-682.
 4. Basu, S. (1983). The Relationship Between Earnings' Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks. Further Evidence. Journal of Financial Economics, 12, 129-156.
 5. Breen, W. (1968). Low Price-Earnings Ratios and Industry Relatives. Financial Analyst Journal, 24, 4, 125-127.
 6. Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. PWN, Warszawa.
 7. Fama, E.F., French, K.R. (2012). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, 457-472.
 8. Garsztka, P., Rutkowska-Ziarko, A. (2012). Budowa portfela akcji przy wykorzystaniu wskaźnika cena/zysk oraz płynności transakcyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Matematyka i Informatyka na Usługach Ekonomii, 242, 69-81.
 9. Handa, P., Kothari S.P., Wasley, C. (1989). The Relation Between the Return Interval and Betas, Implications for the Size Effect. Journal of Financial Economics, 23, 79-100.
 10. Hashemzadeh, N., Davis, E., Wade, E. (2011). The Usefulness of Price to Earnings Ratio (P/E) in Predicting Share Price Behavior: a Review of Recent Evidence. International Research Journal of Applied Finance, 2, 11, 1272-1285.
 11. Reinganum, M.R. (1981). Abnormal Returns in Small Firm Portfolio. Financial Analyst Journal, 37, 2, 52-56.
 12. Rutkowska-Ziarko, A., Ksepka, A. (2012). Wykorzystanie wskaźników rynkowych do wyboru portfela inwestycyjnego. [In:] B. Pawełek (Ed.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Aktualny stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 179-188.
 13. Rutkowska-Ziarko, A., Sochoń, M. (2014). Rentowność inwestycji giełdowych w branży budowlanej na tle wybranych wskaźników rynkowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 139, 107-120.
 14. Sekuła, P. (2013). Szacowanie efektu wielkości spółki na GPW w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 105-114.
 15. Tarczyński, W., Łuniewska, M. (2005). Analiza portfelowa na podstawie wskaźników rynkowych i wskaźników ekonomiczno-finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 16, 257-271.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu