BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermański Ernest (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju polityki transportowej dla długodystansowych przewozów ładunków w świetle Białej Księgi 2011
Conditions of development oft he long-distance freight transport policy in the White Paper 2011 face
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 857-870, wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Polityka transportowa, Biała Księga, Transport kolejowy, Transport wodny, Infrastruktura transportu
Project teams, Transport policy, White Paper, Railway transport, Water carriage, Transport infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2011 r. Komisja Europejska wydała Białą Księgę Transportu, w której sformułowała dziesięć najważniejszych celów, które należy osiągnąć do 2050 roku w zakresie polityki transportowej. Wśród nich trzeci z kolei poświęcono konkretnie transportowi ładunków na długich dystansach, który przewiduje, że do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 % tego typu transportu. Ma to być ułatwione dzięki rozwijaniu efektywnych, ekologicznych korytarzy transportowych. Tak stanowi treść zapisów Białej Księgi 2011, jednak w żadnym jej fragmencie nie ma konkretnych środków ani narzędzi służących temu celowi. To ma być wypracowane w trakcie kolejnych lat i jedną z przyjętych przez Komisję Europejską ścieżek było powierzenie wypracowania zestawu środków i narzędzi samym użytkownikom systemu transportowego Unii Europejskiej. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania najważniejszych aspektów rozwoju polityki transportowej w zakresie długodystansowych przewozów ładunków na podstawie zrealizowanego przez m.in. zespół pracowników Uniwersytetu Gdańskiego projektu Transforum. Wskazano tu kluczowe aspekty w procesie określania ścieżki dojścia do celu głównego, tj. uzyskania efektu przeniesienia części ładunków z dróg na transport kolejowy lub wodny, zgodnie z zapisami Białej Księgi 2011, co zostało sformułowane jako Mapa Drogowa dla transportu towarowego. (abstrakt oryginalny)

In 2011 the European Commission has issued a New document on EU transport Policy - the White Paper. From 10 main goals for the transport policy development one is directly focused on long distance freight transport and says, that 30% of road freight over 300 km should shift to other modes such as rail or waterbornetransport by 2030 and more than 50% by 2050, facilitated by efficient and green freight corridors. However, there are no more precised tools, nor solutions how to achieve the goal. This is the subject to be developed i.a. by different fora of stakeholders. One of such for is the Transforum Project (7th Frame Programme), where Has been developer 4 roadmaps and recommendations how to achieve 4 chosen White Paper goals. Further on they will be transferred into more detailed packages of tools and instruments in the EU transport Policy. This paper tries to describe most important aspects of freight transport issue in the EU transport Policy. Base for the analysis are deliverables of the Project - Long-Distance Freight Roadmap and Recommendations fo the European Commission, which are in co-authorship the University of Gdansk project team. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. KOM(2011) 144 z dn. 28.03.2011 r. - Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Bruksela 2011
  2. FP7-TRANSPORT-2012_MOVE-1, project nr 321565, www.transforum-project.eu
  3. Long-Distance Freight Roadmap. Roadmap towards goal 3 of the White Paper on Transport, Cologne-Brussels, Dec. 2014.
  4. Roadmap for development of rail and intermodal freight transportation - high capacity transports for rail - green freight train, KTH Railway Group, Forum for innovation in the transport sector, Stockholm, Apr. 2013.
  5. Transport Infrastructure Capacity Assessment - Intelligent Transport Systems and the Impact on Capacity, TOSCA - Rail Transport WP5 Report, Deliverable D6.3, NTUA, Athens, 2010,
  6. EU Energy, Transport and GHG Trends to 2050 Reference Scenario 2013, European Commission, Brussels, 2013.
  7. H. Kerstgens, Intermodal integration of inland waterway connections, Intermodal Conference, Contargo, Hamburg, Nov. 2008.
  8. Sulphur Regulation - technology solutions and economic consequences for the Baltic Sea Region shopping market, red. E. Czermański, Wyd. Instytutu Transprotu i Handlu Morskiego, Sopot, 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu