BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmidt Katarzyna (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Kasztelan Armand (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Samborski Andrzej (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Kierepka Maria (State Higher School of Technology and Economics in Zamość, Poland)
Tytuł
Diversification in the Income Levels of EU farm Holdings Specializing in the Production of Milk
Zróżnicowanie poziomu dochodów unijnych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 1, s. 133-143, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Ceny, Dochody gospodarstw domowych
Milk production, Prices, Household income
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem opracowania było zbadanie poziomu dochodów wybranych unijnych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka. Wykonano analizy porównawcze, zestawiając ze sobą wskaźniki ekonomiczno-organizacyjne dotyczące gospodarstw, takie jak: liczebność pogłowia, wydajność, cena. Przeprowadzona analiza wykazała, że unijne gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem pod względem wysokości uzyskiwanych dochodów. Zróżnicowanie to było wynikiem oddziaływania wielu czynników naturalnych oraz ekonomicznych. W krajach UE-15 poziom dochodów wzrósł o 160% w 2011 roku w porównaniu do 2004 roku. Jeszcze silniej przejawiającą się tendencję wzrostową (330%) zaobserwowano w przypadku gospodarstw mleczarskich UE-10. Tak znaczny wzrost dochodów był spowodowany m.in. integracją z UE i możliwością skorzystania z systemu wsparcia w ramach WPR. (abstrakt oryginalny)

EU farms specializing in milk production are characterized by a considerable diversity in terms of income levels. This variation is due to the impact of a number of natural and economic factors. In EU-15, the level of income increased by 160% in 2011 as compared to 2004. This upward trend was even more strongly manifested - 330% - in the case of dairy farms in EU-10. Such a significant increase in revenue was due to, among others, integration and expansion of the EU, and opportunities for farmers to benefit from support schemes under the CAP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dairy market: Council approves 2 percent increase in milk quotas from April 2008 (2008). European Commission, Brussels. Retrieved from www.europa.eu/rapid/press-release_IP-08-455_en.htm (accessed March 2008).
 2. EU dairy farms report 2011 (2012). European Commission. Directorate - General For Agriculture And Rural Development. Brussels. Retrived from www.ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/Dairy_report2011.pdf (accessed December 2011).
 3. Gaworski, M., Kupczyk, A. (2004). The future of milk production in Poland and milking robots. Przegląd Hodowlany / Overview of Breeding, 11, 6-8. (English Abstract).
 4. Huettel, S., Jongeneel, R. (2011). How has the EU milk quota affected patterns of herd-size change? European Review of Agricultural Economics, 38 (4), 497-527.
 5. LTO - International Milk Price Comparison 2010 (2010). Available at www.milkprices.nl (accessed August 2011).
 6. Malak-Rawlikowska, A., Fałkowski, J., Milczarek-Andrzejewska, D. (2008). The concentration of milk production in Poland and distribution channels. Issues of Agricultural Economics. Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute - PIB, 3, 45-59.
 7. Masár, I., Božik, M., Šajbidorová, V., Belešová, S., Matošková, D. (2009). An assessment of the competitiveness of the dairy food chain in Slovak Republic. AgriPolicy Enlargement Network for Agripolicy Analysis, 14. Available at: www.europartnersearch.net/agripolicy (accessed March 2009).
 8. Reijs, J.W., Daatselaar, C.H.G., Helming, J.F.M., Jager, J., Beldman, A.C.G. (2013). Grazing dairy cows in North-West Europe Economic farm performance and future developments with emphasis on the Dutch situation. LEI Report 2013-001. Project code 2275000595LEIWageningen UR, The Hague. Available at www.wageningenur.nl (accessed July 2013).
 9. Rucinski, P., Polet, Y. (2010). Dairy and Products Annual. Global Agricultural Information Network, 1-14, available at http://gain.fas.usda.gov (accessed October 2010).
 10. Seremak-Bulge, J. (2005). Polish farming in Europe. Production of milk. Institute of Agriculture and Food Economy. Cooperation Fund. Office of Rural Programs. Warszawa (English Abstract).
 11. Szymańska, A.M. (2007). Analysis of cattle breeding and milk production in relation to the Polish rural areas. Summary of 2006 and prospects. Cattle breeding, 12 (English Abstract).
 12. Teter, W. (2008). Efektywność produkcji mleka w gospodarstwach farmerskich Polski południowo- wschodniej z uwzględnieniem technologii utrzymania krów [The efficiency of milk production on farms in south-east Poland with the technologies to maintain cows]. Annals of PTZ, 4, 1, 69-76.
 13. Ziętara, W. (2009). Model of Polish agriculture - approach to current challenges. Scientific Papers of the Warsaw Agricultural University. Economics and Organization of Food Economy, 73, 5-21 (English Abstract).
 14. Ziętara, W. (2011). Status and trends of farmholds focused on milk production. Breeding Review, 5, 3-6 (English Abstract).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu