BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitkow Szymon (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Bezpieczeństwo państwa a proces pozyskiwania sprzętu wojskowego
National Safety and Acquisition Process of Military Equipment
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2014, z. 41, s. 221-231, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wojsko, Bezpieczeństwo narodowe, Regulacje prawne, Strategia zakupów, Sprzęt wojskowy
Army, National security, Legal regulations, Purchasing strategy, Military equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ogólne kwestie dotyczące pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz działań związanych z podstawowym interesem bezpieczeństwem państwa, występujących w poszczególnych jego fazach. Decyzje podejmowane w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego mają duży wpływ na poziom bezpieczeństwa państwa, dlatego też wprowadzenie nowych uregulowań prawnych, takich jak decyzja nr 92/MON, w znacznym stopniu poprawia wiedzę i praktykę w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

In article are presented some general issues relating to the acquisition of military equipment and activities related to the fundamental interests of the National security in its various phases. Decisions taken in the acquisition process of military equipment have a large impact on the level of national security, therefore, the introduction of new legislation such as decision No 92/MON significantly improves knowledge and practice in this area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Decyzja nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP (Dz. Urz. MON z 2013 r., poz. 78 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 233).
  3. Decyzja nr 92/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień i oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 101).
  4. Decyzja nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2013 r., poz. 390).
  5. Decyzja nr 56/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Organizatorów Systemów Funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu