BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitkow Szymon (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Kuchta Wiesław (Zarząd Inżynierii Wojskowej)
Tytuł
Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi do oceny innowacyjności sprzętu wojskowego w systemie bezpieczeństwa państwa
National Safety and Acquisition Process of Military Equipment
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2014, z. 41, s. 233-241, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Innowacyjność, Wojsko
National security, Innovative character, Army
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwe sposoby oceny innowacji założeń występujących w projektach do pozyskiwania sprzętu inżynieryjnego. Oceniając założenia projektu do pozyskiwania sprzętu inżynieryjnego, należy mieć świadomość, że ocena jest dokonywana w pewnych aspektach wybranego obszaru zainteresowania. Przedstawiony sposób zastosowania wybranych narzędzi do oceny innowacji ma na celu przede wszystkim diagnozę użyteczności i wydajności przyszłego sprzętu. (abstrakt oryginalny)

The article will be presented possible ways innovation assessment assumptions in projects to raise engineering equipment. Assessing the project to raise engineering equipment, you should be aware that the assessment is carried out in certain aspects, the selected area of interest. Presented how to use selected tools to assess innovation is aimed, first and foremost, the diagnosis of usability and the future performance of the equipment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hipsz S., Karolak Z., Olearczuk E., 1981, Jak powstaje technika wojskowa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
  2. Garstka J., 1995, Saperskie ustawiacze min, Nowa Technika Wojskowa, 9.
  3. http:// www.army-guide.com (12.06.2014).
  4. http:// www.rcuniverse.com (14.07.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu