BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brach Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego
The Competitivness of the Contemporary Road Freight Transport
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 29, s. 319-344, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym
Słowa kluczowe
Transport drogowy, Transport samochodowy, Konkurencyjność, Struktura przewozów towarowych
Road transport, Motor transport, Competitiveness, Structure of cargo transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor analizuje obecną sytuację na rynku transportu towarowego i - na tej podstawie - daje odpowiedź, dlaczego w ciągu ostatnich dekad drogowy transport towarowy zyskał tak znaczną popularność. Wskutek tego pojazdy użytkowe utrzymują życie gospodarcze oraz odgrywają kluczową rolę w naszym systemie transportu towarowego. Głównym powodem tej popularności jest to, że pojazdy użytkowe są teraz znacznie bardziej proekologiczne, ekonomiczne, efektywne i bezpieczniejsze niż dawniej. Są także otwarte na "inteligentne" wprowadzanie nowych technologii, takich jak - przykładowo - dłuższe zestawy, bezzałogowe prowadzenie, technologie hybrydowe i inne. (abstrakt oryginalny)

In the paper author analyses the contemporary situation on the freight transport market and - on that basis - gives the answer why within the last decades the road freight transport managed to become so popular. The result of that is that commercial vehicles keep our economy moving and plays a major role within our freight transport system. The main reasons behind that popularity their are a fact that commercial vehicles are now much more environmentally friendly, economical and safe than their predecessors. There are also open to the smart implementation of new technologies as - for example - larger units, telematics, unmanned transport systems, hybrid technologies ect.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski W., Zarządzanie systemowe ciężarowym transportem samochodowym, WKiŁ, Warszawa 1976.
 2. Brach J. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków, UE, Wrocław 2012.
 3. Brdulak H., Branża transportowa i logistyczna w 2009 roku. Perspektywy rozwoju, Seminarium MAN, Otrębusy, 25.06.2009.
 4. Bronk H, Mobilność transportu samochodowego w przewozie ładunków w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 16 (88), Szczecin 2009.
 5. Commercial Vehicles - Driving the Future, VDA 2014.
 6. DAF, informacja prasowa, 27.03.2015.
 7. Daimler, materiały prasowe na temat "Future Concept Truck 2025", 07. 2014.
 8. Daimler, wewnętrzne materiały szkoleniowe na temat zasad ekonomicznego prowadzenia ciężarówek, Stuttgart, 08.2014.
 9. Dyrektywa 2002/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.02.2002 r., zmieniająca Dyrektywę Rady 96/53/WE, ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, Dz.U. L67 z 9.03.2002 r.
 10. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego, red. H. Bronk, WKiŁ, Warszawa 1987.
 11. Grochowski L., Żuchowski A., Technika transportu ładunków, WKiŁ, Warszawa 2009.
 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, dotyczący stanowiska Rady w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej Dyrektywę 96/53/WE z dnia 25.07.1996 r..., Bruksela, 12.01.2015 r.
 13. Kögel, zbiór materiałów prasowych, IAA, 09.2014.
 14. Mercedes, informacja prasowa "Od LP1620 do Actrosa 1844", 03.2010.
 15. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
 16. Piernikarski D., Tendencje światowe w rozwoju pojazdów użytkowych, materiały konferencyjne "Menedżerski warsztat transportowy", Politechnika Poznańska, 2005.
 17. Transport red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 19. Volvo Trucks, One More Pile, informacja prasowa, 21.01.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.29-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu