BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierczyńska Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Produkcja i eksport owoców w Polsce w latach 1994-2014
Fruit Production and Export in Poland in the 1994-2014
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 5, s. 131-135, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Produkcja owoców, Eksport
Fruit, Production of fruits, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie udziału eksportu na tle produkcji wybranych gatunków owoców w Polsce oraz odpowiedź na pytanie, czy zmiany w eksporcie owoców były skorelowane ze zmianami w produkcji poszczególnych gatunków owoców. Na podstawie wyników analizy można stwierdzić, iż w przypadku owoców produkowanych głównie z przeznaczeniem do przetwórstwa (maliny, truskawki, porzeczki czarne, wiśnie) wzrost produkcji nie był związany ze wzrostem eksportu, a udział ich eksportu w odniesieniu do produkcji zmniejszył się. W przypadku owoców produkowanych z przeznaczeniem do spożycia jako owoce deserowe (jabłka, gruszki, śliwki) udział eksportu w odniesieniu do wielkości produkcji zwiększył się, a wielkość eksportu każdego z tych gatunków przynajmniej podwoiła się, sugerując, iż to nie wzrost produkcji jest przyczyną wzrostu eksportu (z wyjątkiem jabłek). (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to determine the export share in the production of selected fruit species in Poland and the answer to the question whether the change in the export of fruit were correlated with changes in the production of particular fruit species. On the basis of the results of the analysis, it can be concluded that, in the case of fruit produced mainly for processing (raspberries, strawberries, blackcurrants, cherries), the increase in production was not correlated with an increase in export and share their exports in relation to production decreased. In the case of fruit produced for consumption as a dessert fruit (apples, pears, plums) the share of exports in relation to the production volume increased and export volume of each of these species at least doubled, suggesting that the increase in production is not the cause of export growth (with the exception of apples). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowska A. 2014: Światowa sytuacja na rynku jabłek w latach 1961-2010, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14(29), z.2, 7-20.
  2. Bożyk P., Misala J., Puławski M. 2002: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa, ISBN 8320813638.
  3. Bugała A. 2014: Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14(29), z.2, 21-30.
  4. Jąder K. 2012: Zmiany w handlu zagranicznym owocami i warzywami w Polsce w latach 2001-2010, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(27), z.2, 36-45.
  5. Kwaciński P. 2014: Eksport produktów ogrodniczych i ich przetworów z Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14(29), z. 2, 107-117.
  6. Nosecka B. 2014: Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski, Rocz. Nauk. Ekon. Rol. i Roz. Obsz. Wiej., t. 101, z. 3, 133-138.
  7. Pawlak K. 2014: Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do UE, Zesz. Nauk. SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14(29), z.2, 170-184.
  8. Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. 1997-2015: Analizy Rynkowe, IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu