BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziechciarz Mateusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Giełdy frachtowe jako narzędzia wspomagające efektywność wykorzystania taboru samochodowego
Freight Exchange as a Tool for More Efficient Use of Vehicle Fleet
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 29, s. 357-369, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym
Słowa kluczowe
Transport samochodowy, Giełdy towarowe, Efektywność
Motor transport, Commodity exchange, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Transport samochodowy, jako najczęściej wykorzystywana gałąź transportu w ramach Unii Europejskiej, podlega ciągłemu rozwojowi zarówno pod względem infrastruktury jak i środków transportu. Ważnym elementem we wspieraniu transportu samochodowego są giełdy frachtowe, wykorzystujące zasoby internetu programy giełdowe pozwalają w szybki i skuteczny sposób znaleźć przestrzeń ładunkową dla gestora ładunku lub zorganizować załadunek dla pojazdu. Pomimo mnogości funkcji, giełdy frachtowe są obsługiwane intuicyjnie, dzięki czemu liczba przedsiębiorstw korzystających z nich stale rośnie. Dla większości użytkowników giełdy frachtowe mają duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak pokazały badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu, zastosowane w giełdach frachtowych rozwiązania pozwalają ograniczyć czas poszukiwania nowej oferty transportowej oraz zwiększają efektywności wykorzystania taboru samochodowego. Ponadto w wypadku części przedsiębiorstw okres pracy z giełdą zbiegł się ze zwiększeniem taboru samochodowego. (fragment tekstu)

Road transport, as the most used mode of transport within the European Union, subject to continuous development both in terms of infrastructure and means of transport. An important element in the develop of road transport are freight exchanges. Using the resources of the Internet freight exchange programs allow a quick and effective way to find loading space for cargo or arrange loading for the truck. Despite the multiplicity of functions, freight exchange users are operated intuitively, so that the number of companies using them continues to grow. For most users, the freight exchanges are important for the functioning of the company. As demonstrated by research carried out for the purposes of this article, used in freight exchanges solutions allow to reduce the time searching for new transport offer and increase efficiency fleet of vehicles. Moreover, in the case of some companies work with the exchange period coincided with an increase in the automotive fleet.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brousseau E., E-Commerce in France: Did Early Adoption Prevent the Development?, "The Information Society: An International Journal" 2003, nr 19 (1).
 2. Cargo News, Giełda transportowa katalizatorem biznesu, www.cargonews.pl/gielda- -transportowa-katalizatorem-biznesu/#.
 3. Clements B., Disintermediation as a Potential Consequence to the Creation of Electronic Freight Exchanges, "Supply Chain Practice" 2001, vol. 3, nr 4.
 4. Główne tabele dotyczące transportu, Europejski Urząd Statystyczny Eurostat, http:// ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/main-tables.
 5. Grzelak T., Zastosowanie technologii GPS, GPRS, wykorzystanie Internetu oraz systemu zdalnego zarządzania ruchem (ATMS) we współczesnym transporcie. Współczesne procesy i zjawiska w transporcie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 6. Lewandowski P., Dziechciarz M., Wpływ giełd transportowych na sektor TSL, "Logistyka" 2011, nr 5.
 7. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.
 8. Mieszaniec J., Ogrodnik R., Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
 9. Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.
 10. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A, Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
 11. Transport, red. W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.29-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu