BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyła Katarzyna (Wrocław University of Environmental andd Life Sciences), Kazak Jan (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas
Przekształcenia funkcji turystycznej wybranych obszarów powiatu jeleniogórskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 183-191, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Miasto, Powiat, Turystyka
City, County, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powiat jeleniogórski ulokowany jest w atrakcyjnej turystycznie, południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. W jego granicach zlokalizowane są cztery gminy miejskie, zaliczyć je można do grona miejscowości małych, są to: Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba. W artykule dokonana została analiza przekształceń w strukturach funkcjonalnych tych miast, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w zakresie pełnionych przez nie funkcji turystycznych. Przeprowadzono badania nad wielkością, strukturą i zmianami zatrudnienia. Badanie wykonane zostało na gruncie teorii bazy ekonomicznej, przy wykorzystaniu dwóch mierników - wskaźnika nadwyżki pracowników (WNP) i współczynnika specjalizacji Florence'a (WSF). Badanie może być przydatne w planowaniu rozwoju i w zarządzaniu miastem(abstrakt autora)

The Jelenia Góra county is located in the attractive tourist south-western part of Lower Silesia. The area includes four municipalities which can be classified as small towns, they are: Karpacz, Kowary, Piechowice and Szklarska Poręba. The paper focuses on the analysis of the functional structures transformation of these towns, with particular emphasis on the changes in the scope of their tourism functions. The research includes the size, structure and changes in the employment. The study has been made on the basis of the theory of economic base, using two indicators - the Indicator of Labor Surplus (ILS) and the Florence's Coefficient of Specialization (FCS). The research may be useful in planning the development and management of the town.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1 (8).
  2. Kulczyk-Dynowska A., Inwestycje infrastrukturalne Karkonoskiego Parku Narodowego a zrównoważony rozwój obszaru, in: Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, eds. J. Adamek, T. Orzeszko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 297, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
  3. Przybyła K., Influence of an Economic Crisis on Functioning of Special Economic Zones in the Lower Silesia, in: Hradec Economic Days 2014, Economic Development and Management of Regions, Part IV, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove 2014
  4. Przybyła K., Przekształcenia funkcji turystycznej w niektórych miastach powiatu jeleniogórskiego - wybrane aspekty, in: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  5. Przybyła Z., Przybyła K., The Transformations in the Functional Structure of Jelenia Góra, in: Hradec Economic Days 2011, Economic Development and Management of Regions, Part II, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove 2011.
  6. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu