BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cenkier Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i w praktyce gospodarczej
Elements of Theory and Practice of Public-Private Partnership
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 35-49, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Wydatki publiczne, Finansowanie dóbr publicznych
Public-Private Partnerships (PPP), Public expenditures, Financing of public goods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule sformułowano kilka refleksji w odniesieniu do zadań publicznych, w tym w zakresie rozwoju infrastruktury, które władze każdego państwa są zobowią- zane realizować celem zaspokojenia potrzeb społecznych. Niedobór środków pozostających w dyspozycji sektora publicznego, będący wynikiem tego, że istniejące potrzeby znacznie przewyższają możliwości ich finansowania, zmusza administrację publiczną do przezwyciężania istniejących ograniczeń, np. poprzez stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego. W opracowaniu przedstawiono zatem także istotę koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w ujęciu teoretycznym, skonfrontowaną z doświadczeniem wynikającym z około dwudziestoletniej już praktyki wykorzystania partnerstwa. W szczególności podjęto próbę krótkiej oceny uwarunkowań zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, ze wskazaniem zmian w otoczeniu w zakresie partnerstwa, w tym instytucjonalno-prawnych, które miały miejsce w ostatnich kilku latach.(abstrakt oryginalny)

Delivery of public services has been proved to be a heavy task for governments all over the word in numerous occasions. When cuts in public spendings are necessary, while the needs of the society keep being higher and higher, this becomes a real challenge. Public-private partnership appeared to be a good means to bypass shortages in public funds. However experience got in applying it has changed the previous understanding of how it works considerably. In Poland some progress in the field of using public-private partnership has been observed. Actually it is not clear enough why Polish economy couldn't manage so far to take a chance of public-private partnership like other countries did, but some circumstances can be pointed out.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akitoby B., Hemming R., Schwartz G., Public Investment and Public-Private Partnerships, International Monetary Fund.
 2. Andres L.A., Gausch J.L., Haven T., Foster V., The Impact of Private Sector Participation in Infrastructure. Lights, Shadows, and the Road Ahead, The World Bank, Washington D.C.
 3. A new approach to public private partnerships, HM Treasury, UK, December 2012.
 4. Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, wyd. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 5. Cieślak-Wróblewska A., Za dużo państwa w gospodarce, "Bloomberg Businessweek", maj 2015, nr 11 (140).
 6. Czarny B., Podstawy ekonomii, wyd. III zmienione, PWE.
 7. Europejskie rządy opóźniły ożywienie gospodarcze, rozmowa G. Siemionczyka z E.F. Nielsenem, głównym globalnym ekonomistą i dyrektorem działu analiz ekonomicznych w banku UniCredit, "Rzeczpospolita", 12 czerwca 2015.
 8. Funke K., Irwin T., Rial I., Budgeting and Reporting for Public-Private Partnerships, Discussion Paper 2013-07, International Transport Forum, OECD.
 9. Investment Plan for Europe, European Investment Bank, European Investment Fund, http://www.eib.org/attachments/thematic/investment_plan_for_europe_en.pdf (31.07.2015).
 10. Linder S.H., Coming to Terms with the Public-Private Partnership, "American Behavioral Scientist", Vol. 43, No. 1, September 1999.
 11. Making changes in operational PFI projects. Thirty-sixth Report of Session 2007-08 Report, together with formal minutes, oral and written evidence, House of Commons Committee of Public Accounts HM Treasury, UK, September 2008.
 12. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, wyd. III zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, Commission of the European Communities, Brussels, 19.11.2009, COM(2009)615, final communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
 14. Moszoro M., Efficient public-private partnerships, IESE Business School - University of Navarra, October 2010.
 15. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
 16. Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Przegląd doświadczeń polskich, red. M. Moszoro, Municipium, Warszawa 2000.
 17. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, 2002.
 18. Public-private partnerships, approved by T. Ter-Minassian, International Monetary Fund, March 2004.
 19. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
 20. Report on operational PFI Projects, Partnerships, UK, March 2006.
 21. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, wyd. II zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 22. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 23. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 169, poz. 420.
 24. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU nr 19, poz. 100.
 25. Withfield D., Private Finance Initiative and Public Private Partnerships: What Future for Public Services?, Pluto Press, June 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu