BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrzanowski Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Level of Trust and Confidence of Companies in Contractors and Business Partners vs. the Level of Innovation
Stopień zaufania przedsiębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych a poziom innowacyjności
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 51-63, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Innowacyjność, Polityka regionalna, Partnerstwo biznesowe, Zaufanie
Innovation potential, Innovative character, Regional policy, Business partnership, Trust
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zdeterminowanie wpływu stopnia zaufania przedsiębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych na poziom ich innowacyjności. Dodatkowo problem badawczy został rozszerzony o analizę zdolności budowy i wzmacniania kapitału społecznego w kontekście respektowania wartości i norm obowiązujących w tzw. "etycznych" firmach. Badanie uzupełniła analiza statystyczna danych zgromadzonych w ramach prowadzonej w 2012 roku przez Urząd Statystyczny w Lublinie ankiety. Jak wskazują przytoczone w artykule wyniki badania, poziom zaufania przedsiębiorstw wobec kontrahentów i partnerów biznesowych pozytywnie oddziałuje na ich potencjał innowacyjny. Analiza literatury wskazuje natomiast, że respektowanie wartości i norm obowiązujących w tzw. "etycznych" firmach poprawia zdolności budowy i wzmacniania kapitału społecznego w gospodarce. Jak pokazują wyniki badań, problematyka podjęta w artykule jest niezmiernie istotna dla praktyki funkcjonowania regionalnej, ale i krajowej gospodarki. Warto, mając to na uwadze, w przyszłości rozwijać prowadzone w tym zakresie badania.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to determine the impact of the degree of confidence of companies in contractors and business partners on the level of innovativeness of those companies. The research included also the analysis of the capacity to build and enhance social capital in the context of respecting values and norms applied by "ethical companies". The research was also supplemented with a statistical analysis of data collected within the survey carried out in 2012 by the Statistical Office in Lublin. According to the research discussed in this article, the level of trust and confidence of companies in contractors and business partners has a positive impact on innovative potential of companies. Analysis of literature showed that respecting values and norms applied by "ethical companies" improves the capacity to build and enhance social capital in the economy. The results show that the analysed problem is essential for the practice of functioning of not only regional, but also domestic economy. Given that, it is worth to carry out research in that area in future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bidault F., Castello A., Why too much trust is death to innovation, "MIT Sloan Management Review" 2010, May.
  2. Birkinshaw J., The determinants and consequences of subsidiary initiative in multinational corporations, "Entrepreneurship: Theory & Practice" 1999, No. 24, pp. 9-36.
  3. Granovetter M., Economic Action and Social Structure. The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology" 1985, Vol. 91 (1).
  4. Sankowska A., Zaufanie a innowacyjność przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie" 2010, No. 3, pp. 9-15.
  5. Trigilia C., Social capital and local development, "European Journal of Social Theory" 2001, 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu