BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Klimek Julia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych?
Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN as a Chance to Finance of Local Government Investment?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 65-80, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Finansowanie samorządu terytorialnego, Zadłużenie, Fundusze inwestycyjne
Local government financing, Indebtedness, Investment funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z głównych wyzwań JST jest ich wysokie zadłużenie oraz duże potrzeby kapitałowe w celu finansowania inwestycji realizowanych w JST w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Powstały w 2015 roku Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN daje szansę na częściowe rozwiązanie tego problemu, szczególnie ze względu na organizację tego funduszu. Celem artykułu była ocena możliwości wsparcia finansowego JST przez Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN.(abstrakt oryginalny)

One of the main challenges of Local Government Units is their high debts and large capital needs to finance investments in the Local Government Units in the new financial perspective for 2014-2020. Created in 2015 Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN provides an opportunity for a partial solution this problem especially due to the organization of this fund. The aim of the article was to evaluate the possibility of financial support of investments in LGUs by the new Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013.
 2. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie - cele, uwarunkowania, efekty, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Finansowanie samorządowego długu publicznego - instrumenty i skutki ich zastosowania, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, Vol. XLVII, 3, Sectio H, Lublin 2013.
 4. Gołębiowski G., Dług jednostek samorządu terytorialnego, w: Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, red. J. Kulawik, E. Mazurkiewicz, t. II, WSE, Warszawa 2005.
 5. Hałaburda D.A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych regulacji prawnych, w: Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 91, Warszawa 2011.
 6. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 7. Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., Zadłużenie miast na prawach powiatu i województw w świetle badania ankietowego, Analizy, Biuro Analiz Sejmowych 2011, nr 13 (57).
 8. Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian, "Analizy BAS" 2012, nr 21 (88).
 9. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2014 r., DzU z 2014 r., nr 146, poz. 1546.
 10. Walczak D., Pietrzak M.B., Dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako istotna determinanta ich prawidłowego funkcjonowania, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 91, Warszawa 2011.
 11. Wiśniewski P., Kamiński T., Obroniecki M., Sovereign Wealth Funds in Central and Eastern Europe: Scope and Methods of Financial Penetration, "Financial Internet Quarterly «e-Finanse»" 2015, Vol. 11, nr 1.
 12. tfibgk.com.pl.
 13. www.bgk.com.pl.
 14. www.finanse.mf.gov.pl.
 15. www.knf.gov.pl.
 16. www.parkiet.com.
 17. www.pir.pl.
 18. www.portalsamorzadowy.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu