BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Koczkodaj Rafał (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego - realne podejście czy pozorowane działania
Local Government Units Management - in Realistic Approach or Simulating Actions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 93-106, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Samorząd terytorialny, Zarządzanie
Public sector, Local government, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie jest podstawą do sprawnego funkcjonowania każdej organizacji, również jednostki samorządu terytorialnego. Specyfika zarządzania w sektorze publicznym wiąże się ze zróżnicowaniem tego typu organizacji ze względu na motyw podję- cia zorganizowanego działania w interesie publicznym. Do najistotniejszych elementów zarządzania zalicza się: działania, zasoby oraz sposób osiągania celów. Elementy te są wykorzystywane w poszczególnych modelach zarządzania. Wśród modeli zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego wyróżnia się m.in. model administrowania publicznego, model nowego zarządzania publicznego, model zarządzania relacjami w organizacjach publicznych, model współrządzenia publicznego, model nowej służby publicznej.(abstrakt oryginalny)

The new approach to management in local government units since a few years is research area for many scientists and practitioners who dealing every day with these issues. Appropriate management depends not only on proper development of the unit, equally important is the efficiency and effectiveness of its functioning in the article presented the essence of management in the public sector. Also, selected models used for this process has been presented. There has also been an attempt to assess management process at the local government level indicating the barriers that accompany it. From the point of view of the effective functioning of local government is very important to show realistic approach to this process, also includes all significant stages of management not mock activities which do not provide effect.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, w: Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz., Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, 2006.
 2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
 3. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wyd. Naukowe "Scholar", Warszawa 2008.
 4. Hermaszewski J., Koncepcja zarządzania strategicznego w jednostce samorządu terytorialnego - problemy organizacyjne, w: Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, wyd. UE Wrocław, Wrocław 2010.
 5. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa 2004.
 6. Kożuch B., Innowacyjność w zarządzaniu publicznym, w: Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, red. A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Wyd. Liber, Warszawa 2010.
 7. Kożuch B., Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną, "Optimum" 2008, nr 4.
 8. Kuźnik F., Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego, w: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, red. B. Kożuch, T. Markowski, Białystok 2005.
 9. Lubińska T., Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 10. Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, Uniwersytet Wrocławski, publikacje/artykuły.
 11. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 12. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wyd. Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu