BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hałaburda Dorota A. (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
Tytuł
Finansowanie inwestycji komunalnych na rynku obligacji Catalyst
Financing of the Local Investments on the Catalyst Bonds Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 107-121, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Rynek Catalyst, Obligacje komunalne, Inwestycje, Finansowanie inwestycji
Catalyst market, Communal bonds, Investment, Investment financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestycje komunalne, zwłaszcza dotyczące infrastruktury, wymagają znacznych nakładów finansowych. Dlatego jednostki samorządu terytorialnego poszukują nowych źródeł finansowania. Emisja obligacji komunalnych może być korzystniejszą formą finansowania inwestycji niż kredyt ze względu na niższy koszt pozyskania kapitału, moż- liwość dopasowania spłat do sytuacji finansowej jednostki oraz wykup długu w dniu zapadalności. Rynek Catalyst został utworzony w 2009 roku i stał się atrakcyjnym miejscem pozyskiwania kapitału. Rynek obligacji w Polsce stale się rozwija. Jednak jednostki samorządu terytorialnego tylko w niewielkim stopniu korzystają z tej formy finansowania. Sytuacja może się zmienić po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych, w wyniku których obligacje stały się niezwykle elastycznym źródłem finansowania.(abstrakt oryginalny)

This article presents the possibility of the acquisition of the local investments financing by means of issuing the municipal bonds on the Catalyst market. The article includes the presentation of local investments and the structure of bonds issued by local governments and the legal aspects of issued. The corporate bonds dominated on the market, but market municipal bonds are also important. The article also presents electronic order book turnover value, number of issues, number of new listings on the Catalyst market and analyzes characteristics and performance of municipal bonds introduced to trading on the various platforms of the Catalyst market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czempas J., Inwestycje gminne - znaczenie i pomiar, w: I Forum samorządowe "Polska samorządność w integrującej się Europie", Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  2. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  3. Kozuń-Cieślak G., Obligacje komunalne: instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. Mosionek-Schweda M., Panfil P., Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
  5. Myna A., Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.
  6. Prewysz-Kwinto P., Catalyst - rynek obligacji GPW w 2,5 roku od otwarcia, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. 46/2012, sectio H Oeconomica.
  7. Raport Catalyst - podsumowanie i perspektywy rozwoju 2014, Grant Thornton, www.gpwcatalyst.pl.
  8. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, DzU z 2015 r., poz. 238.
  9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 1382.
  10. Uchwała Zarządu Giełdy nr 414/2009 wprowadzająca rekomendowany standard obligacji samorządowych i korporacyjnych na Catalyst, www.gpwcatalyst.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu