BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hok Bożena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena zamożności gmin na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego
Assessment of Wealth of the Communes on the Example of Selected Communes from the Zachodniopomorskie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 123-136, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Podatki i opłaty lokalne, Finanse lokalne, Dochody gminy
Indebtedness, Tax and local charges, Local finance, Local revenues
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena, czy zamożność gmin powinna być postrzegana wyłącznie przez pryzmat dochodów własnych i jakie inne mierniki powinny mieć wpływ na tę ocenę. W artykule omówiono mierniki dochodów własnych, wielkości inwestycji, wskaźnika zadłużenia i obsługi długu. Obliczeń dokonano w oparciu o wykonanie budżetów JST w latach 2010-2013 wybranych gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego. W artykule wykazano, że ocena zamożności gmin wyłącznie na podstawie miernika dochodów własnych na jednego mieszkańca nie zawsze potwierdza fakt tego bogactwa. Analiza struktury dochodów własnych z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i wydatków inwestycyjnych pozwala w szerszym ujęciu ocenić zamożność gmin.(abstrakt oryginalny)

A common message on high income position of the commune triggers higher expectations of the local community in the scope of expenses with the lack of a full picture of the financial situation of the commune at the same time. Providing the assessment of the commune's wealth requires a thorough analysis of own income structure and including all investment and indebtedness ratios. The juxtaposition of all measurement means presented defines the issue of "wealth" in a more realistic perspective. The research results presented confirm that the communes with high level of own income do not always deserve being called "the richest ones".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A., System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2011.
 2. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc.
 3. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 5. Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lexis Nexis, Warszawa 2012.
 6. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Patrzałek L., Finanse samorządowe, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 8. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1981.
 9. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 11. www.szczecin.rio.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu