BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Scope of Income Independence of Local Self -Governments : Situation of Western Pomeranian Local Self -Government Units in the Nationwide Comparison
Zakres samodzielności dochodowej samorządów gminnych - sytuacja gmin województwa zachodniopomorskiego na tle ogólnopolskim
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 169-179, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Dochody gminy
Local government finance, Local revenues
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomiar samodzielności dochodowej pełni ważną funkcję poznawczą ze względu na dostarczaną informację na temat rzeczywistego zakresu decyzji finansowych, jakie mogą podejmować organy jednostek samorządu terytorialnego. Zakres samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego w dużym stopniu determinuje ich możliwości rozwojowe, a także realne możliwości realizacji postawionych przed samorządem zadań. Samodzielność dochodowa samorządów gminnych z założenia powinna oznaczać samodzielność organów gmin w stanowieniu źródeł dochodów budżetu lokalnego. Celem artykułu jest określenie zakresu oraz przeprowadzenie oceny samodzielności dochodowej samorządów gminnych. Badaniem objęto wszystkie gminy w podziale na gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie i z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego, tj. w układzie regionalnym - gminy województwa zachodniopomorskiego i w układzie krajowym - gminy w Polsce. Analizę rodzaju i struktury dochodów oparto na ocenie wielkości i udziału poszczególnych składników dochodów własnych w finansowaniu działalności samorządowej.(abstrakt oryginalny)

Scope and importance of income independence of territorial self-government units determines to a large extent their opportunities of development, as well as their real possibilities to meet existing challenges. Income independence of local governments should, by definition, denote independence of local communities in establishing income sources for the local budget. Assessing the level of income independence is crucial in order to measure the actual scope of financial decisions which can be taken by self-government units. The aim of the paper is to assess the scope of income independence of local self-governments in Western Pomerania and to compare it with local self-governments in the other regions of Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Financial Policies in Territorial Self-Government Units, CeDeWu Publishing, Warsaw 2013.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Analytical Methods in Activities of Self-Governmental Subsector Units, Difin, 2010.
  3. Dylewski M., Financial Independence of Territorial Self-Government Units under Conditions of Economic Slowdown, Szczecin University Scientific Book, Finance, Financial Markets, Insurance, no. 26 (587), 2010.
  4. Galiński P., Income Independence of Territorial Self-Government Units - Situation in Poland, Municipal Finances, 2014.
  5. Kosek-Wojnar M., Problem of Financial Independence of Territorial Self-Government, Economic University in Bochnia, Bochnia 2014.
  6. Łyszkiewicz M., Importance of Income Independence, "Self-Government and Administration Newsletter" 2013, no. 7.
  7. Patrzałek L., Finances of the Territorial Self-Government, Academy of Economy in Wroclaw, Wroclaw 2004.
  8. Zawora J., Financial Independence of Communal Self-Government in Podkarpackie Region, scientific Newsletter of SGG W - "Economics and Organisation in Food Industry" 2010, no. 81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu