BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda pozyskania rentownej realizacji usługi publicznej
Public-Private Partnership as a Method of Procuring a Profitable Public Service
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 181-195, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Usługi publiczne, Rentowność
Public-Private Partnerships (PPP), Public services, Profitability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki, jakie powinno spełniać partnerstwo publiczno-prywatne (PPP ), aby możliwa była realizacja usługi publicznej w sposób ciągły i rentowny. Celem jest stworzenie koncepcji kompletnego podejścia do PPP jako rozwiązania problemu trwałej i efektywnej usługi publicznej.(abstrakt oryginalny)

The object of the study are the conditions which should be fulfilled by a public-private partnership (PPP ) in order to implement a public service in a profitable way. The aim of the study is to create a comprehensive approach to the concept of PPP s as a solution to the problem of a sustainable and effective implementation of a public service.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bettignies J.E., Ross T., The Economics of Public-Private Partnerships, "Canadian Public Policy/Analyse de Politiques" 2004, no. 30.
 2. Boardman A., Vining A., Assessing the economic worth of public-partnerships, w: G. Hodge, C. Greve, A. Boardman, International Handbook on Public-Private Partnership, E. Elgar, Cheltenham-Northampton 2010.
 3. Dedy H., PPP ist kein Allheilmittel, w: PPP Projekte in Deutschland 2009. Erfahrungen, Verbreitung, Perspektiven, Deutsches Institut für Urbanistik (DIfU), Berlin 2009.
 4. Dewatripont M., Public private partnerships: Contract design and risk transfer, "EIB Papers" 2005, no. 0257-7755.
 5. Essig M., Batran A., Public-private partnership - Development of long-term relationships in public procurement in Germany, w: The 15th Annual IPSERA Conference 2005: Public Procurement, 2005, no. 11.
 6. Fritsch M., Marktversagen und Wirtschaftspolitik. Mikroökonomische Analyse des vertraglichen Nachverhandlungsdesigns bei PPP-Projekten, Gabler Verlag, Wiesbaden 2011.
 7. Gemeinsamer Erfahrungsbericht zur Wirtschaftlichkeit von OPP-Projekten, Rechnungshöfe des Bundes und der Länder, Wiesbaden 2011.
 8. Grabow B., Schneider S., PPP Projekte in Deutschland 2009. Erfahrungen, Verbreitung, Perspektiven, Deutsches Institut für Urbanistik (DIfU), Berlin 2009.
 9. Grimsey D., Lewis M.K., Public private partnerships. The worldwide revolution in infrastructure provision and project finance, E. Elgar, Cheltenham 2004.
 10. Hart O., Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks, and an Application to Public-Private Partnerships, "Economic Journal" 2003, no. 113.
 11. Hodge G., The risky business of public-private partnerships, "Australian Journal of Public Administration" 2004, no. 4.
 12. Hodge G., Greve C., Boardman A.E., International Handbook on Public-Private Partnerships, E. Elgar, Cheltenham-Northampton 2010.
 13. Hood C., The "new public management" in the 1980s: Variations on a theme, "Accounting, Organizations and Society" 1995, no. 20.
 14. Hopfe J., Ishorst R., PPP trotz voller Kassen?, w: PPP Projekte in Deutschland 2009. Erfahrungen, Verbreitung, Perspektiven, Deutsches Institut für Urbanistik (DIfU), Berlin 2009.
 15. McQuaid R., Theory of organizational partnerships: partnership advantages, disadvantages and success factors, w: The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, red. S.P. Osborne, Routledge, New York-London 2010.
 16. Osborne S.P., Introduction. The (new) Public Governance: a suitable case for treatment, w: The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance, red. S.P. Osborne, Routledge, New York-London 2010.
 17. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w obszarze przygranicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL), red. H. B rezinski, D. Korenik, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Freiberg-Wrocław 2014.
 18. Thomson C., Private-public partnerships. Prerequisites for prime performance, "EIB papers" 2005, no. 10.
 19. Välilä T., How expensive are cost savings? On the economics of public-private partnerships, "EIB Papers" 2005, no. 10.
 20. Winkelmann T., Public Private Partnership: Auf der Suche nach Substanz. Eine Effizienzanalyse alternativer Beschaffungsformen auf kommunaler Ebene, wyd. 1, Nomos, Baden-Baden 2012.
 21. Yescombe E., Public-private partnerships. Principles of policy and finance, wyd. 1, Elsevier/BH, Amsterdam 2007.
 22. Zacharewicz T., The future of PPs in Poland: A Preliminary Assessment, w: Public Private Partnerships. Success and Failure Factors for In-Transition Countries, red. P. Urio, University Press of America, Lanham 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu