BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszera Damian, Biały Witold (Politechnika Śląska)
Tytuł
Doświadczenia z wykorzystaniem metanu na przykładzie kopalni węgla kamiennego
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2012, 2(2), s. 121-132, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wspomaganie Zarządzania Systemami Produkcyjnymi
Słowa kluczowe
Gaz ziemny, Eksploatacja kopalin, Górnictwo węgla kamiennego, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Natural gas, Ores exploitation, Hard bituminous coal mining, Health and safety at work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szacuje się w perspektywie kolejnych lat, że ujęcie metanu przez stację odmetanowania będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z powyższym jak najbardziej wskazana wydaje się propozycja wykorzystania nadwyżki ujętego gazu do celów energetycznych poprzez rozbudowę istniejącego już systemu o kolejny agregat prądotwórczy. Rozwiązanie takie, oprócz tego, że jako inwestycja charakteryzuje się dużą opłacalnością i krótkim okresem zwrotu poniesionych nakładów, przynosić będzie takie efekty, jak: Wydobycie metanu na powierzchnię oraz jego zagospodarowanie wiąże się z korzyściami finansowymi dla kopalni wynikającymi z pozyskania tańszej energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycja ta jest w pełni proekologiczna i zgodna z zobowiązaniem do redukcji gazów cieplarnianych, wynikającym z podpisania przez Polskę "Protokołu z Kioto". Przyczyni się ona do poprawienia stanu ekologii w regionie, znacznie redukując emisję metanu do atmosfery oraz dwutlenku węgla powstającego przy dotychczas stosowanej technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Nie bez znaczenia pozostaje również doświadczenie jakie po jedenastoletniej eksploatacji obecnego układu kogeneracyjnego posiada kopalnia, może ono pomóc w efektywnym wykorzystaniu nowego agregatu prądotwórczego. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. pl.wikipedia.org
  2. Stasińska B.: Ograniczenie emisji metanu z kopalń węglowych poprzez katalityczne oczyszczanie powietrza wentylacyjnego, Polityka energetyczna, Tom 12, Zeszyt 2/1, 2009.
  3. Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG.
  4. Roszkowski J., Szlązak N.: Wybrane problemy odmetanowania kopalń węgla kamiennego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 1999.
  5. Badyda K.: Możliwości zagospodarowania gazu kopalnianego w Polsce dla celów Energetycznych, Energetyka, czerwiec 2008.
  6. Skorek J., Kalina J.: Możliwości wykorzystania metanu z pokładów węgla w niemieckich i polskich kopalniach. Materiały międzynarodowej konferencji "Energie odnawialne w Niemczech i w Polsce". Łódź 2004.
  7. Czernecki Z., Łach S., Badura H.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania metanu w układzie kogeneracyjnym w KWK "Borynia. Ekonomika i Organizacja Przesiębiorstwa 5/2009 "ORGMASZ", Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu