BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosycarz Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego
Impact of Financial Situation of Healthcare Entities on Financial Stability of Local Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 197-210, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Kondycja finansowa, Stabilność finansowa, Finanse samorządu terytorialnego
Financial condition, Financial sustainability, Local government finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie skali zadłużenia publicznej służby zdrowia, prób reformowania podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz zagrożeń dla stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego wynikających z działań podmiotów leczniczych podległych JST. W artykule zostały porównane trzy typy podmiotów leczniczych podległych JST: -- dwa niebędące przedsiębiorcami: jednostki budżetowe i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, -- spółki kapitałowe. Analiza porównawcza została skupiona na ryzyku poniesienia przez JST ciężaru zadłużania się podległych podmiotów leczniczych.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the scale of debt of public health services, various attempts to reform healthcare entities that are not medical enterprises (budgetary units, independent public healthcare establishments) as well as threats to the financial stability of local government units that are a consequence of activities of dependent healthcare entities. The paper compares 3 types of healthcare entities that are dependent on local governments: entities that are not enterprises (budgetary units and independent public healthcare establishments) as well as limited companies. Comparative analysis was focused on risks to local government units from taking over debts of dependent medical entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacja o wynikach kontroli. Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe, NIK, Warszawa 2.03.2015.
 2. Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014, Pierwsza edycja, PWC, styczeń 2014.
 3. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008.
 4. Nowosielska K., Samorządy nie muszą prowadzić szpitali, "Rzeczpospolita", e-wydanie, http://beta.rp.pl/artykul/1190671-Samorzady-nie-musza-prowadzic-szpitali.html, (2.04.2015).
 5. Pismo Ministra Zdrowia do Marszałka Senatu z dnia 21.01.2014 r.
 6. Spółki jednostek samorządu terytorialnego, red. A. Zołotar, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 7. Sytuacja finansowa szpitali w Polsce, Raport firmy Magellan, 2014.
 8. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, red. P. Walczak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 9. www.magellansa.pl.
 10. www.mz.gov.pl.
 11. www.senat.gov.pl.
 12. www2.mz.gov.pl.
 13. www.portalzdrowie.pl.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU z 2004 r., nr 210, poz. 2135.
 15. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
 16. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., DzU z 2011 r., nr 112, poz. 654.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu