BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Chwiejczak Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD
Immovable Property Taxation in OECD Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 237-251, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Opodatkowanie, Nieruchomości
Taxation, Real estate
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
Mimo iż znaczenie systemu opodatkowania nieruchomości w ostatnich stuleciach relatywnie zmalało, to jednak w dalszym ciągu pozostaje on istotnym komponentem systemów podatkowych państw OECD. Podatki obciążające własność nieruchomości stanowią współcześnie najważniejszą pozycję wśród podatków majątkowych. Wspólną ich cechą pozostaje ich lokalny charakter - stanowią one istotne źródło zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Brak jest międzynarodowych standardów regulujących kształt tych danin, co skutkuje znaczną dywersyfikacją ich konstrukcji. Mimo to ukształtował się konsensus, iż nowoczesny system opodatkowania nieruchomości, sprawnie realizujący podstawowe funkcje opodatkowania, w tym w szczególności wydajny fiskalnie i sprawiedliwy społecznie, powinien przyjmować formułę ad valorem, odwołując się do wartości nieruchomości oszacowanej w specjalnych rejestrach zwanych katastrami.(abstrakt oryginalny)

Immovable property taxation seems to be the material component of property taxation system. Their fiscal importance is significant in semi-government budgets. There is no multinational standards of their construction, thus it varies significantly in different countries. The article contains information about objects of immovable property taxes, the character of the tax base and valuation of immovable properties in cadastral systems (especially what is valued? how is it valued? and who values?).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almy R., A Global Compendium and Meta-Analysis of Property Tax Systems, Lincoln Institute of Land Policy, Lincoln Institute of Land Policy 2013.
 2. Almy R., Valuation and Assessment of Immovable Property, "OECD Working Papers on Fiscal Federalism" 2014, no. 19, OECD Publishing.
 3. Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013.
 4. Etel L., Modele opodatkowania nieruchomości, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, red. A. Pomorska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 5. Smoleń P., Podatki majątkowe, w: System prawa finansowego, t. III: Prawo daninowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 6. Wilkowski W., Założenia rządowego programu modernizacji ewidencji gruntów w nowoczesny kataster nieruchomości, "Przegląd Geodezyjny" 1998, nr 4.
 7. Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 8. Głuszak M., Marona B., Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości, Poltext, Warszawa 2015.
 9. Kowalska K., Estoński system opodatkowania gruntów, w: Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, red. L. Etel, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2003.
 10. Kowalski G., Powszechna taksacja nieruchomości w świetle teorii taksacji, "Przegląd Geodezyjny" 1994, nr 10.
 11. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 12. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu