BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawryś Iwona (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Przeżywalność i bariery funkcjonowania nowo powstałych przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
Survivability and Barriers to the Functioning of New Enterprises in a Period of Economic Slowdown
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 8, cz. 1, s. 119-132, tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery przedsiębiorczości, Kryzys finansowy, Rozwój przedsiębiorczości
Small business, Barriers to entrepreneurship, Financial crisis, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena wpływu barier funkcjonowania przedsiębiorstw w początkowym etapie ich działalności w warunkach niestabilnego otoczenia wywołanego spowolnieniem gospodarczym. Z tak sformułowanego celu wynika, że obiektem badań będą przedsiębiorstwa nowo powstałe, niemal w całości reprezentujące sektor MŚP. Analiza zostanie przeprowadzona w oparciu o informacje publikowane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu "Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw". Informacje liczbowe zawarte w publikacji GUS należy traktować jako materiał wyjściowy do dokonywania analiz sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez analityków i naukowców, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wyselekcjonowane, przetworzone i poddane interpretacji merytorycznej. Tak też postąpiono w niniejszym artykule. Badania dotyczą przedsiębiorstw powstałych w latach 2007-2010 i aktywnych na rynku co najmniej do końca następnego roku po zarejestrowaniu. Interesuje nas zatem przeżywalność przedsiębiorstw w pierwszym roku działalności i bariery, które utrudniają ich funkcjonowanie na początku działalności.(fragment tekstu)

New firms encounter numerous barriers in every country and Poland is not an exception here. These barriers appear especially in the initial stage of the firms' activity and their negative impact increases in a period of economic destabilization caused by the global financial crisis whose effects are now observed in Poland. The paper analyzes new initiatives in the sector of small and medium enterprises and barriers of demand and supply making functioning of new enterprises difficult. The analysis includes enterprises registered in the years 2006-2010, that is in the period of economic slowdown. The first year of activity of new enterprises was studied. It appeared that economic slowdown contributed to an increase in the number of new initiatives. The percentage of firms which survived the first year of activity also grew. The most significant barriers making economic activity difficult are: too big and not always fair competition, and limited financial resources. Their negative impact is the stronger the longer is the period of economic destabilisation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duda J. (2006), Bariery finansowania rozwoju polskiego sektora MSP na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 1109.
  2. Grandys E. (2007), Impact of External Determinants on the Functioning of Polish Clothing Manufactuters, "Fibres & Textiles in Eastern Europe", Vol. 15, No. 3(62).
  3. Kłosowski D., Bagiński J. (2002), Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru, "Gazeta Innowacje", nr 11.
  4. Mikołajczyk B. (1999) Otoczenie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, [w:] Finanse i bankowość. Wejście do Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  5. Piasecki B. (1998), Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Teoria i praktyka, SWSPiZ - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  6. Pluta W. (red.) (2004), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE. Warszawa.
  7. Skowronek-Mielczarek A. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwo. Źródła finansowania, Beck, Warszawa.
  8. Strużycki M. (red.) (2002), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa.
  9. Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2007- 2012), GUS, Warszawa.
  10. Wysokińska Z. (2004), Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej na jednolitym rynku europejskim w dobie globalizacji gospodarki, [w:] (red.) Wysokińska Z., Witkowska J., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu