BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stettner Milena (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Wpływ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym małych miast po 1989 roku na urbanistyczną strukturę miasta
The impact of changes in the spatial planning of small towns on the urban structure of a city after 1989
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2015, nr 2, s. 11-24, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Inwestycje
City, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę wpływu inwestycji kubaturowych powstałych po 1989 roku na urbanistyczną strukturę miasta na podstawie badania przeprowadzonego wśród mieszkańców oraz danych dostępnych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Sytuacja w 3 grupach małych miast województwa dolnośląskiego (próba badawcza) została zbadana w celu rozpoznania pozytywnych i negatywnych aspektów lokalizowania tego typu inwestycji, a tym samym poznania kierunków rozwoju miasteczek w Polsce. Wpływ aglomeracji, liczbę ludności oraz funkcję miasta uznano za cechy generujące rozwój małych miast (abstrakt oryginalny)

An analysis of the impact of residential/commercial/industrial buildings construction after 1989 on the urban structure of a city. Based on data available in the offices of local government units and a survey among residents. Three groups of small towns in the Lower Silesia were investigated, as research sample, in order to identify the positive and negative aspects of investments locating, and thereby the development of towns in vestments locating, and thereby the development of towns in Poland. An impact of agglomeration, a population and a function of a town - features which generate the development of small towns(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., 1986, Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 12, 18-20
 2. Alexander C., 2008, Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcje, Wydawnictwo GWP, Gdańsk
 3. Bagiński E., 1998, Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 4. Chudak M., 2011, Ład przestrzenny małych miast - koncepcja zintegrowanego modelu planowania, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 25-38
 5. Kwiatek-Sołtys A., 2011, Małe miasta w polskiej literaturze geograficznej ostatniego dwudziestolecia, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 9-23
 6. Litwińska E., 2011, Miejsce małych miast Dolnego Śląska w procesach urbanizacji, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 59-74
 7. Lynch K., 1990, The Image of the City, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts-London
 8. Maik W., 2005, Wprowadzenie, [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz, 1, 9-17
 9. Masztalski R.P., 2005, Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 1945 roku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 10. Parysek J.J., 2005, Polska geografia osadnictwa przełomu wieków z bardzo subiektywnego punktu widzenia, [w:] S. Liszewski, W. Maik (red.), Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz, 1, 61-65
 11. Pawłowska K., 2010a (red.), Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni (tom A: Dlaczego?), Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
 12. Pawłowska K., 2010b (red.), Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowania przestrzeni (tom B: Jak?), Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków
 13. Rykiel Z., 2005, Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury, symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 68-82
 14. Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym, DzU 1984, nr 35 poz. 185
 15. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 1994, nr 89 poz. 415
 16. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80 poz. 717
 17. Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu