BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczakowska-Proczka Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Dochody podatkowe gmin w Polsce a ich stabilność fiskalna
Tax Revenues of Communities in Poland and their Fiscal Stability
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 225-235, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Stabilność fiskalna, Dochody gminy, Podatki lokalne, Stabilność finansowa
Fiscal stability, Local revenues, Local taxes, Financial sustainability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono analizę dochodów podatkowych gmin w latach 2008-2014 i na tej podstawie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy można gminom przekazać większą swobodę w zakresie decyzji fiskalnych. Opisano obowiązujące regulacje w zakresie władztwa podatkowego oraz wpływ tych regulacji na kształtowanie dochodów podatkowych gmin.(abstrakt oryginalny)

The study analyzed tax revenues of municipalities during the years 2008-2014 and on this basis attempts to answer the question, if we can give municipalities more freedom of fiscal decisions. There are also described the existing regulations in the field of taxation power and impact of the regulations on the formation of municipal tax revenue.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Będziszak M., Władztwo podatkowe i dochody gmin w sytuacji spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 646, Szczecin 2010.
  2. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Kuzińska H., Finanse publiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
  4. Marczakowska-Proczka J., Podatki samorządowe i udziały w podatkach państwowych w strukturze dochodów własnych gmin w Polsce w latach 2000-2005, w: O nowy ład podatkowy, red. J. Ostaszewski, Wyd. SGH, Warszawa 2007.
  5. Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 2008-2014,
  6. Ministerstwo Finansów. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dn. 12 stycznia 1991 r., DzU nr 9, poz. 31, z późn. zm.
  7. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dn. 13 listopada 2003 r., DzU z 2003 r., nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu