BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie
Local Community Participation in Shaping Commune Development Process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 281-296, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Partycypacja społeczna, Rozwój lokalny, Gmina
Social participation, Local development, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka badawcza podjęta w pracy skoncentrowana jest wokół partycypacji społecznej i jej wpływu na proces przekształcania lokalnych struktur funkcjonalnych. Celem pracy jest próba weryfikacji faktycznego stopnia zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwojowy samorządu gminnego. W procesie badawczym wykorzystano następujące metody i techniki eksploracji: analiza desk research, krytyczna analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, wywiad kwestionariuszowy (standaryzowany).(abstrakt oryginalny)

Community participation is commonly defined as a process by which citizens act in response to public concerns, voice their opinions about decisions that affect them, and take responsibility for changes to their community and commune. Research path taken in this work is concentrate around community participation and its impact on the process of converting local functional structures. General aim of this study is to attempt to ascertain the actual level of local community involvement in the commune development process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska M., Baranowski M., Fiedziukiewicz K., Kowalska A. i in., O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego, Warszawa 2007.
 2. Arnstein S.R., A Ladder of Citizen Participation, "Journal of the American Institute of Planners", t. 35, nr 4, Boston 1969.
 3. Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, FIP, Warszawa 2005.
 4. Hauser D., Community Participation. Parenting With Youth. A Rights, Respect, Responsibility Paradigm, w: Advocates for Youth, Transitions, t. 14, nr 3, 2002.
 5. Jakubowski M., Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji publicznych, Wydział Rozwoju Gminy, Warszawa-Bemowo 2001.
 6. Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Fundacja Rozwoju i Demokracji Lokalnej, Warszawa 2003.
 7. Laurisz N., Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce, w: Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, red. M. Ćwikliński, M. Frączek, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013.
 8. Mathbor G.M., Effective Community Participation in Coastal Development, Monmouth University, Lyceum Books, Chicago 2008.
 9. Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Wyd. UW, Warszawa 2010.
 10. Schimanek T., Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015.
 11. http://sjp.pwn.pl.
 12. www.decydujmyrazem.pl.
 13. www.oxforddictionaries.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu