BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelczak Marlena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Znaczenie benchmarkingu jako nowoczesnej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
The Meaning of Benchmarking as a Modern Conception of Business Management
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2013, nr 9, s. 301-315, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja pracy
Benchmarking, Enterprise management, Work organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji benchmarkingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Korzystając z różnych pozycji literatury, przytoczono kilka definicji tej koncepcji. Najogólniej rzecz biorąc, benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo z tymi, które mają miejsce w firmach uważanych za najlepsze w określonej dziedzinie. Wynik takiej analizy jest podstawą do dalszego doskonalenia. Benchmarking znajduje zastosowanie nie tylko za granicą, ale także w Polsce. Wykorzystywany w  dziedzinach, takich jak przykładowo: bankowość, służba zdrowia, bibliotekarstwo. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this study is presenting the conception of benchmarking in regard to business management. There were adduced some definitions of the conception according to scientific literature. Generally speaking, benchmarking relies on comparing processes and practice done in one company to processes and practice done in companies considered best in their field. The conclusions of the analysis underlies subsequent development. Benchmarking applies not only abroad but also in Poland. It is used in disciplines like: banking, health service, library science. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendell T., Boulter L.: Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 2. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C. H. Beck, Warszawa 2006.
 3. http://dyrektor.nf.pl/Artykul/6366/Str_2/Benchmarking/
 4. http://jakosc.wip.pl/certyfikacje-systemow/rodzaje-i-podzial-benchmarkingu,0,264216,0,201133,0.html
 5. http://wiadomosci.nf.pl/News/10807/Benchmarking-po-co/pozycja-firmy-na-rynku-konkurencujnosc-benchmarking/
 6. Kacała J.: Benchmarketing jako metoda usprawniania systemu zarządzania pod kątem kluczowych procesów, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, "Zarządzanie i Marketing", nr 13/1999.
 7. Kaszubska E.: Benchmarking - nowoczesna metoda planowania strategicznego, Centrum Informacji Gospodarczej przy RAR "Inwestor" Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej, PARP, https://ksu.parp.gov.pl/
 8. Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.
 9. Mikołajczyk Z.: Metody zarządzania zmianami w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i  zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, PWN, Warszawa 2005.
 10. Mikulski H., Mikulska A.: Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 6/2006, http://www.mrf.pl
 11. Obłój K.: Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 12. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Controlling - analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
 13. Ryńca R: Etapy benchmarkingu, www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Rynca/MZ3.pdf
 14. Sprow E. E.: Benchmarking: Sposób na nasze czasy?, [w:] Problem Jakości, nr 1995/5/1
 15. Węgrzyn A.: Benchmarking, Antykwa, Wrocław 2000.
 16. Żak K.: Instrumenty strategicznego i operacyjnego organizowania w zarządzaniu przez finanse, [w:] B. Woźniak-Sobińska (red.), Instrumenty zarządzania przez finanse, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu