BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Outsourcing i inne metody zarządzania w procesie restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa na przykładzie PGE GiEK S.A. - oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Outsourcing and Other Management in the Process of Restructuring of Company Based on the Example of PGE GiEK S.A. - Bełchatów Cole Mining Section
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2013, nr 9, s. 317-329, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Studium przypadku
Outsourcing, Restructuring of enterprises, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Abstrakt
Restrukturyzacja jest procesem radykalnych przeobrażeń organizacji w wyniku której dochodzi do zmian w zakresie działania, strukturze kapitałowej lub organizacji wewnętrznej firmy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instrumentów i koncepcji zarządzania wykorzystywanych w  tym procesie, ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu. Aspekty teoretyczne zostały podparte przykładem wykorzystania outsourcingu kapitałowego w procesie restrukturyzacji KWB Bełchatów S.A. (abstrakt oryginalny)

Restructuring is a process of radical transformation of the organization as a result of which there is a  change in the operation, capital structure or the internal organization of the company. The purpose of this article is to provide management tools and concepts used in this process, with particular emphasis on outsourcing. Theoretical aspects are supported by an example of the use of outsourcing capital restructuring KWB Belchatow SA. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Reengineering, Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 1998.
 2. http://www.betrans.pl/?strona=oddzial&oddzial_id=1&strona_oddzial=o_firmie&strona_id=historia%20firmy#srodek (data dostępu 4.01.2013).
 3. http://www.kwbbelchatow.pgegiek.pl/index.php/o-oddziale/kim-jestesmy/ (data dostępu 04.01.2013).
 4. http://www.kwbbelchatow.pgegiek.pl/index.php/o-oddziale/kim-jestesmy/ (data dostępu 04.01.2013).
 5. http://www.ramb.pl/index.php/ofirmie/historia (data dostępu 4.01.2013).
 6. Lachiewicz S., Zakrzewska- Bielawska A. (red): Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 7. Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, WAE, Wrocław 1997.
 8. Mclvor R.: Outsourcing, [w:] Biznes, t. 2, Zarządzanie Firmą, cz. 2, "Biblioteka Gazety Wyborczej", PWN, Warszawa 2007.
 9. Nalepka A.: Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków-Kluczbork 1998.
 10. Trocki M.: Outsourcing jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Gospodarka materiałowa i logistyka 9/1999, 1999.
 11. Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu