BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dymarek Elżbieta (Instytut Techniki Górniczej KOMAG), Skołud Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wpływ selekcji informacji na lukę informacyjną w projekcie
Impact of Selection of Information on Information Gap in the Project
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 51-57, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Luka informacyjna, Informacja, Wymiana informacji, Wiarygodność informacji, Przepływ informacji
Information gap, Information, Information exchange, Reliability of information, Data flow
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule wskazano czynniki, które mogą mieć wpływ na powstanie luki informacyjnej. Przedstawiono algorytm identyfikacji i eliminacji luki informacyjnej. Zdefiniowano obszar działania, wpływający na selekcję informacji. Wskazano możliwość wykorzystania sieci semantycznej do porządkowania informacji.(abstrakt oryginalny)

Problems in efficient exchange of information that can lead to information gap were indicated in the paper. Algorithm of identification and elimination of information gap was presented. Advantages of defining the area of activities that have impact on selection of information were given. Possibility of use of semantic web for ordering information was shown.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Potocki A.: Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  2. Lock D.: Podstawy zarządzania projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  3. Dwiliński L.: Zarządzanie produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
  4. Ward M.: 50 najważniejszych problemów zarządzania. Biblioteka Menedżerów Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
  5. Penc J.: Decyzje w zarządzaniu. Biblioteka Menedżerów Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
  6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
  7. Burda M., Król D.: Koncepcja modelu semantycznej bazy danych wykorzystującej skojarzenia. Prace Naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej, z. 6, Wrocław 2005.
  8. Kalczyńska M.: Sieć semantyczna - utopia czy realne rozwiązanie. Pomiary Automatyka Robotyka 12/2009.
  9. Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O.: Sieć semantyczna - Nowy format dokumentów hipertekstowych, dzięki któremu komputery rozpoznają ich treść, stwarza nowe, bezprecedensowe możliwości. Świat Nauki, lipiec 2001.
  10. Knosala R. i zespół: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu