BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiana formy prawnej szpitali z samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na spółki prawa handlowego - oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego
Transformation of an HMO into Commercial Company - Expectations and Implications. Case of Dolnośląskie Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 118, s. 311-322, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Szpitalnictwo
Health care, Hospital service
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Racjonalność funkcjonowania podmiotów leczniczych w systemie opieki zdrowotnej powinna być nadrzędnym celem wszystkich jej uczestników. Podejmowane działania nie zawsze jednak odpowiadają tej zasadzie. Celem artykułu jest przybliżenie pierwszych efektów zmian formy prawnej szpitali oraz próba oceny podjętych decyzji i dokonanych przekształceń. W centrum rozważań jest samorząd jako podmiot tworzący, właściciel, nadzorca i weryfikator działań szpitali.(abstrakt oryginalny)

Reasonable operation of medical entities within the healthcare system should be a primary objective of all contributors. However not everybody follows this rule. My coverage focuses on first effects of transformations of legal status in hospitals and tries to evaluate those decisions and results of transformation. Local government (the founding body, owner, supervisor and verifier of hospital's activity) is the main figure here. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiewski M., Kreft Z., Koncepcja restrukturyzacji Portu Handlowego Gdynia SA, w: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, materiały konferencyjne AE-TNOiK, Kraków 1996.
 2. Kamela-Sowińska A., Mirecki A.B., Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstw, OPO, Bydgoszcz 1995.
 3. Klich J., Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Współczesne wyzwania, procedury i narzędzia, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 4. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 5. Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, red. C. Trocki, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 6. Nyczaj K., Wasilewski D., Problem liczby szpitali w Polsce w kontekście ich definicji i statystyki publicznej, w: Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania, red. M. Węgrzyn, M. Łyszczak, D. Wasilewski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 319, Wrocław 2013.
 7. Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D. 2014, komunikat z badań CBOS, nr 107/2014, CBOS, Warszawa 2014.
 8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654.
 9. Węgrzyn M., Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 10. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, red. R. Borowiecki, Difin, Warszawa 2003.
 11. Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. M. Kautsch, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 12. Zemke-Górecka A., Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Monografie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.118-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu