BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swat Olga
Tytuł
Wartość prognostyczna wielowymiarowych dyskryminacyjnych modeli przewidywania upadłości przedsiębiorstw
Predictive Value of Bankruptcy Prediction Models Using Multiple Discriminant Analysis
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2013, nr 9, s. 331-346, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna, Modele prognostyczne
Enterprises bankruptcy forecasting, Discriminant analysis, Forecasting models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest weryfikacja skuteczności stosowania wielowymiarowych dyskryminacyjnych modeli przewidywania upadłości przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono pięć polskich modeli dyskryminacyjnych i za ich pomocą przeanalizowano sprawozdania finansowe czterech spółek akcyjnych działających w Polsce. Okres analizy objął lata 2006-2009. Wyniki analizy wskazują, że wartość prognostyczna zaprezentowanych modeli była w tym badaniu niezadowalająca. Wskazano także potencjalne przyczyny braku dostatecznej efektywności zastosowanych modeli. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to verify the effectiveness of bankruptcy prediction models using multiple discriminant analysis. Five polish corporate bankruptcy models are presented. They are used to analyse four joint-stock companies operating in Poland. Period of analysis covers the years from 2006 to 2009. The results of the analysis indicate that the predictive value of models presented in the study is disappointing. Potential causes of insufficient effectiveness of models are indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 2. Antonowicz P.: Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i  Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2007.
 3. Franc-Dąbrowska J.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 4. Gajdka J., Stos D.: Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001 [w:] Zarzecki D. (red.): Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 5. Grupa Kolastyna SA - Raport bieżący 4/2010 http://relacje.miraculum.pl (data dostępu 06.04.2011).
 6. Hadasik D.: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe seria II, prace habilitacyjne, zeszyt 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 7. Hamrol M., Chodakowski J.: Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, "Badania operacyjne i decyzje", 2008, nr 3.
 8. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M.: Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 6, 2004.
 9. Hołda A.: Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach polskich z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość", nr 5, 2001.
 10. Klimczak K.: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, "Forum Rachunkowości", nr 4, 2007,
 11. Korol T., Prusak B.: Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.
 12. Marcinkowska M.: Przewidywanie zagrożenia bankructwem - przykładowe modele i narzędzia stosowane do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, "Zeszyty teoretyczne rachunkowości", t. 11 (67), 2002.
 13. Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, "Ekonomista", 2006, nr 2 (fragmenty) http://www.pte.pl (data dostępu 20.06.2010).
 14. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i  konwergencję z krajami UE, Raport 2010, Warszawa 2010, http://www.mrr.gov.pl/ (data dostępu 02.05.2011).
 15. Nahotko S.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, "AJG" Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej - Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 2003.
 16. Narodowy Bank Polski, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Wrzesień 2009 http://www.nbp.pl/ (data dostępu 22.05.2011).
 17. PolRest SA - Raport bieżący 18/2010 http://www.polrest.pl (data dostępu 19.03.2011).
 18. Prusak B.: Jak rozpoznać potencjalnego bankruta? - ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw na podstawie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem http://www.zie.pg.gda.pl (data dostępu 04.02.2011).
 19. Prusak B.: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005. Sprawozdania roczne spółki Grupa Kolastyna SA za rok 2006, 2007, 2008, 2009 http://relacje.miraculum.pl (data dostępu 03.12.2010).
 20. Sprawozdania roczne spółki Monnari Trade SA za rok 2006, 2007, 2008, 2009 http://www.monnaritrade.com/ (data dostępu 05.11.2010).
 21. Sprawozdania roczne spółki PolRest SA za rok 2006, 2007, 2008, 2009 http://www.polrest.pl (data dostępu 17.03.2011).
 22. Sprawozdania roczne spółki Zakłady Chemiczne Police SA za rok 2006, 2007, 2008, 2009 http://www.zchpolice.pl (data dostępu 02.04.2011).
 23. Strona internetowa spółki MONNARI TRADE SA http://www.monnaritrade.com (data dostępu 25.03.2011).
 24. Zakłady Chemiczne Police SA - Raport bieżący 55/2009 http://www.zchpolice.pl (data dostępu 15.04.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu