BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Partyka-Pojęta Janina (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zakłócenia w procesie wytwórczym w organach administracji publicznej
The Disturbances in Productive Process in Organs of Public Administration
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 87-100, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Komunikowanie, Podejmowanie decyzji
Public administration, Communication, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule opisano zakłócenia najczęściej występujące w procesie komunikowania, w procesie podejmowania decyzji i zorganizowanym, celowym działaniu, podczas zapotrzebowanego procesu wytwórczego w organach administracji publicznej. Przyczyny ich powstawania i sposób zabezpieczenia się przed ich wpływem.(abstrakt oryginalny)

In the present article were presented the disturbances most often appeared in the process of communication, in the process of making decisions and also during purposeful needs of productive process in organs of public administration. Described are also reasons of their formation and the way of security by their influence.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bubnicki Z.: Podstawy informatycznych systemów zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
 2. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2002.
 3. Januszek H., Sikora J.: Komunikowanie się ludzi w organizacji. TNOiK, Bydgoszcz 1995.
 4. Kisielnicki J.: Zarządzanie organizacją. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2000.
 5. Knosala E.: Zarys nauki administracji. Zakamycze, Kraków 2005.
 6. Knosala E.: Organizacja administracji publicznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2005.
 7. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 8. Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2000.
 9. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne. Placet, Warszawa 2004.
 10. Luecke R.: Podejmowanie decyzji. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2007
 11. Milewski R.: Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii, [w:] Milewski R. (red.): Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2001.
 12. Nosal Cz.: Psychologia pracy. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 13. Oleksyn T.: Zarządzanie kompetencjami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 14. Partyka-Pojęta J.: Zarządzanie w organach administracji publicznej. Marka, Chorzów.
 15. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 16. Rakowska A. Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 17. Słownik współczesnego języka polskiego. Wilga, Warszawa 1996.
 18. Stachowicz J., Machulik J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Wyd. Zumacher, Kielce 2001.
 19. Stankiewicz J.: Komunikowanie się w organizacji. Astrum, Wrocław 1999.
 20. Supernat J.: Decydowanie w zarządzaniu. Wrocław 1997.
 21. Szafarczyk M.: Tadeusz Kotarbiński propagator skutecznego działania, [w:] Cydejko E., Weremowicz E. (red.): Twórcy teorii ekonomicznych - biznes, tom 7. PWN, Warszawa 2007.
 22. Urbański B.: Elektroakustyka. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
 23. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, 1979.
 24. Ziembiński Z.: Logika praktyczna. PWN, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu