BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Otręba Rafal (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej)
Tytuł
Zarządzanie miastem i jego wpływ na jakość życia mieszkańców miast województwa śląskiego - doniesienie badawcze.
City management and its impact on the quality of life of citizens of the Silesian Voivodeship - research report
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2015, nr 2, s. 37-42, rys.,bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Zarządzanie miastem, Jakość życia
City, City management, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Jakość życia w mieście determinowana jest przez wiele różnorodnych czynników. Jednym z nich jest zarządzanie miastem. W artykule przedstawione zostały wyniki prowadzonych od 2014 roku badań dotyczących jakości życia w miastach. Zebrane opinie respondentów z obszaru województwa śląskiego dostarczyły wniosków związanych z oceną poziomu zadowolenia z życia w mieście oraz skutków dla zarządzających miastem. (abstrakt oryginalny)

Jakość życia w mieście determinowana jest przez wiele różnorodnych czynników. Jednym z nich jest zarządzanie miastem. W artykule przedstawione zostały wyniki prowadzonych od 2014 roku badań dotyczących jakości życia w miastach. Zebrane opinie respondentów z obszaru województwa śląskiego dostarczyły wniosków związanych z oceną poziomu zadowolenia z życia w mieście oraz skutków dla zarządzających miastem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R. (red.), 2004, Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
  2. Kauf S., 2004, Strategia marketingowa a możliwość wzrostu regionów miejskich, [w:] J. Słodczyk (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 485-497
  3. Nowak M.J., 2011, Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzania miastem, Współczesne Zarządzanie, 1, 62-67
  4. Noworól A., 2011, Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne, [w:] B. Kożuch, C. Kochalski (red.), Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce urzędu miasta Poznania, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 7, Kraków, 25-41
  5. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., 2001, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
  6. Szołtysek J., 2008, Wpływ percepcji przestrzeni miejskiej na organizację działań logistyki miasta, [w:] E. Gołembska, M. Szuster (red.), Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 209-220
  7. Szołtysek J., 2009, Wspieranie działań logistyki miasta poprzez kreowanie i wzmacnianie mitów miejskich, Transport Miejski i Regionalny, 3, 27-31
  8. Szołtysek J., Otręba R., 2013, Zarządzanie miastem a sukces miasta, [w:] J. Szołtysek, B. Detyna (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania 3, Wydawnictwo PWSZ w Wałbrzychu, Wałbrzych, 113-121.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu