BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drozdowicz Zbigniew (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
W obronie nauk europejskich i miejsca w nich filozofii
In Defense of European Sciences and the Place of Philosophy within Them
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2015, t. 39, s. 31-47, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?
Słowa kluczowe
Naukoznawstwo, Filozofia, Historia filozofii, Poglądy filozoficzne, Nauki humanistyczne, Nauki społeczne
Science studies, Philosophy, History of philosophy, Philosophical thought, Humanistic sciences, Social sciences
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Niejedna z nauk europejskich ma dziś trudności z utrzymaniem swego miejsca w akademickim kształceniu i naukowych badaniach. Najgłośniej mówi się obecnie o tej filozofii, która jest wykładana na uniwersytetach i tych filozofach, którzy nadal zajmują uniwersyteckie etaty, mimo że chętnych do korzystania z ich usług edukacyjnych jest coraz mniej, a nazywanie tego, co uprawiają, "nauką" w nich samych budzi wątpliwości1. Podobne znaki zapytania pojawiają się jednak również przy innych dyscyplinach humanistycznych i społecznych. Nie brakuje głosów, że w gruncie rzeczy nie są one naukami w ścisłym tego słowa znaczeniu, a już z całą pewnością nie są takimi samymi naukami, jak nauki ścisłe i przyrodnicze. Na wyższych uczelniach europejskich sytuują się na tych wydziałach, które w swojej nazwie nie mają, a przynajmniej nie powinny mieć, określenia "nauka"; i niejednokrotnie nie mają go na tych z nich, które mogą wykazać się długą tradycją i znaczącymi osiągnięciami w prowadzonych badaniach oraz kształceniu studentów.(fragment tekstu)

The need for defending European sciences of attempts to imposing onto them American patterns of functioning is for me an obvious matter. This threat occurred already in the first decades of the last century (these were pointed out among others by Max Weber). Since then this process of americanization (called today implementing of the Bologna process) has increased, finding support within ministerial assemblies, deciding on the directions of development of these sciences, as well among scholars who's research might be easily translated into practical applications. I do not claim that such research is not important for the progress of science. I do claim however that recognizing this research as the only one that matters and supporting them practically (for example through granting them a larger part of financial means) and depriving of the so called "philosophical core" is not just making them shallow but also an evidence for not understanding what science was, is and should be. I support my claims in this matter through the opinions of Edmund Husserl and Allan Bloom.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Bloom A., Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 2. Crombie A.C., Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, t. II, Pax, Warszawa 1960.
 3. Drozdowicz Z., Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2012.
 4. Husserl E., Kryzys nauk europejskich, Rolewski, Toruń 1999.
 5. Husserl E., Medytacje kartezjańskie, PWN, Warszawa 1982.
 6. Rorty R., Autobiografia intelektualna, "Przegląd Filozoficzny - nowa seria" 3/2011.
 7. Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, W.A.B., Warszawa 2009.
 8. Trevelyan G.M., Historia społeczna Anglii, PIW, Warszawa 1961.
 9. Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Test, Lublin 1994.
 10. Weber M., Nauka jako zawód czy powołanie?, w: Z. Krasnodębski, M. Weber, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999.
 11. Żylicz M., Zmiany ostatnich 25 lat. Spojrzenie subiektywne, "Forum Akademickie" 9/2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu