BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Problemy organizacyjne zarządzania kryzysowego w samorządach
The Organizational Problems of the Crisis Management in Communities
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 59, 119-130, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zarządzanie w kryzysie, Bezpieczeństwo narodowe, Organizacja i zarządzanie
Local government, Crisis management, National security, Organisation and management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawy i założenia zarządzania kryzysowego, które jest jednym z zasadniczych elementów bezpieczeństwa narodowego. Zaprezentowano aspekty organizacyjne, zasady i reguły, a także strukturę zarządzania kryzysowego w Polsce. Oparto się na podstawowym dokumencie regulującym zarządzanie kryzysowe w Polsce - zmodyfikowanej Ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i Ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. W rezultacie zanalizowano podstawowe problemy organizacyjne w zarządzaniu kryzysowym.(abstrakt oryginalny)

This article presents the backgrounds of the crisis management - one of the fundamental elements of the national security. The organisational aspects, principles and rules, and a structure of the crisis management in Poland have been presented. The alternate act of 26 April 2007 on the crisis management was base of this article. The act of 18 April 2002 on the disaster state was also use in this article. Consequently the main organizational problems of the crisis management were analysed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, Warszawa 2008.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 3. Korpus L.: Zarządzanie kryzysowe w systemie ochrony ludności, Współczesne problemy zagrożeń środowiska, I Ogólnopolska Szkoła, Jachranka 1998.
 4. Kosowski B.: Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków 2006.
 5. Sienkiewicz-Małyjurek K.: Podstawowe aspekty zarządzania kryzysowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzania, z. 48, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2009.
 6. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 7. System reagowania kryzysowego, (red.): Gryz J., Kitler W., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 8. Tyrała P.: Zarządzanie bezpieczeństwem - wprowadzenie, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, (pod red.) P. Tyrała, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 11-13 maja 2000, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 9. Tyrała P.: Zarządzanie kryzysowe: ryzyko - bezpieczeństwo - obronność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 10. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558 z późn. zm).
 11. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu